aktivitet
aktivitet

Vi søker prosjektleder for aktivitetsråd i Fredrikstad

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Har du organisasjonserfaring, interesse for fysisk aktivitet og friluftsliv? Ønsker du å jobbe for at det legges bedre til rette for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet? Søk innen 22. mai!

NB. Denne annonsen er nå utløpt.

Norsk Friluftsliv, i samarbeid med Tverga (ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge) søker en prosjektleder til etableringen og stiftelsen av et aktivitetsråd i Fredrikstad kommune.

Se FINN-annonsen og søk på stillingen her.

Bakgrunn for prosjektet

Tilrettelegging for fysisk aktivitet er blant kommunenes viktigste tiltak i det helsefremmende arbeidet. Et mangfold i anlegg, aktiviteter og tidspunkter for å kunne drive med sin aktivitet, på egne premisser er viktig for å øke aktiviteten i brede lag av befolkningen. Frivilligheten har en sentral rolle i å fremme lokal aktivitet. Konkurransebaserte aktiviteter er godt organisert. Nå skal også andre grupper og ressursmiljøer mobiliseres for å fremme friluftsliv, lavterskel og egenorganisert fysisk aktivitet i Fredrikstad. Som et tiltak i den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka i Fredrikstad kommune, er det foreslått å etablere et uavhengig aktivitetsråd som skal 1) fremme aktivitet i brede lag av befolkningen, 2) fremme lokale anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, 2) formidle kunnskap om aktivitetstilbud som fremmer tiltak for økt fysisk aktivitet, 3) styrke kommunen i å iverksette tiltak og forvalte midler som kommer flere målgrupper til gode og 4) styrke dialogen med og mellom ulike ressursmiljøer lokalt

Aktivitetsrådet etableres i første omgang som en prøveordning på to år.

Om stillingen

Som prosjektleder for aktivitetsrådet vil du, sammen med Norsk Friluftsliv og Tverga, jobbe for at det legges bedre til rette for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Fredrikstad. Gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner, egenorganiserte idrettsmiljøer og hverdagsmenneskene skal du være med å øke aktivitetstilbudet og skape flere “aktive liv” i Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere etablering og stiftelse av lokal organisasjon
 • Være lokal nettverks- og brobygger
 • Videreutvikle strategi og plan for prosjektet
 • Lage og utvikle prosjekter lokalt og hente inn midler gjennom søknader på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • Koordinere arbeidet med utvikling av et digitalt verktøy som kan innhente informasjon om lokale behov for idrettsfasiliteter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet
 • Oppsøke miljøene og koordinere og lede medvirkningsprosesser lokalt
 • Sikre lokalt engasjement og forankring hos frivilligheten og egenorganiserte idrettsmiljøer
 • Sikre en tverrsektoriell forankring av aktivitetsråd i kommunen (kultur, samfunn, idrett, helse, oppvekst, skole, helse osv.)
 • Dokumentere og dele kunnskap og erfaringer
 • Samarbeide tett med andre frivillige organisasjoner som ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede og idrettsråd.
 • Bygge politiske relasjoner
 • Formidle kunnskap om aktivitetstilbud for egenorganiserte idrett og fysisk aktivitet i Fredrikstad
 • Administrativt følge opp oppgaver mellom arbeidsgruppemøter

Kvalifikasjoner

Erfaring fra, og/eller forståelse for egenorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil være et viktig fundament for ansettelse. Av prosjektleder forventer vi bl.a. følgende:

 • 3-5 års relevant arbeidserfaring fra frivillig, politiske eller offentlige organisasjoner
 • Høyere utdanning (relevant erfaring kan kompensere for utdanning)
 • Erfaring med prosjektledelse og gjennomføring
 • Interesse og erfaring fra brukermedvirkning og samskaping
 • Meget gode skriftlig og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • Kunnskap og erfaring med å søke prosjektmidler
 • Kunnskap om offentlig finansiering og politiske prosesser
 • Gode (nok) IT-ferdigheter
 • Interesse for og erfaring med oppstart/nyetablering

Personlige egenskaper

 • God relasjonsbygger og nettverksbygger
 • Samfunnsengasjert og lidenskapelig opptatt av fysisk aktivitet som helsefremmende arbeid
 • Initiativtager, serviceinnstilt, selvstendig, fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Har et øye for detaljene og er glad i struktur og orden
 • Det er en fordel med lokalkunnskap om organisasjonsliv i Fredrikstad.

Vi tilbyr

 • En engasjerende stilling i et innovativt arbeidsmiljø
 • Lønn og ytelser etter avtale

Språk

Flytende norsk skriftlig og muntlig.

Stillingsbrøk: 50-100%, avhengig av søkers ønsker

Stillingstype: prosjektengasjement for to år med mulighet til forlengelse

Arbeidsgiver: Norsk Friluftsliv og Tverga

Tilredelse: Snarest

Arbeidssted: Blender Collective, Nygaardsgata 33, 1607 Fredrikstad

Søknadsfrist: 22. mai 2019

 

Om Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. Vi ble etablert i 2018 av Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening på oppdrag fra Kulturdepartementet. I stedet for å organisere alle de selvdrevne miljøene, skal Tverga gjøre dem i stand til å sette egne initiativ i system, innenfor rammene av offentlig forvaltning. Vi skal hjelpe Kommune-Norge til å bli eksperter på å tilrettelegge for egenorganisert idrett, så barn, unge og voksne opplever at det blir mer moro der de er! Vår visjon er at alle skal kunne drive med en aktivitet de liker, og ta del i et inspirerende fellesskap. For mer informasjon sjekk ut våre nye nettsider: www.tverga.no.

 

Om Norsk Friluftsliv

NORSK FRILUFTSLIV er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med 950 000 medlemskap og 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. NORSK FRILUFTSLIV arbeider for

 • et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.
 • å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
 • helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.
 • å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen

Del denne artikkelen