Flerkulturelt friluftsliv

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi økt helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner.

Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket. Norsk Friluftsliv tror derfor at friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena.

Les mer om vår satsing på flerkulturelt friluftsliv.