Jonas Gahr Store
Jonas Gahr Store

– Vi må fortsette skiftet i retning forebygging

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Linda Williamsen

Jonas Gahr Støre vil bedre folkehelsa med forebyggende tiltak som når ut bredt. – En satsing på friluftsliv vil gi enorm uttelling, mener Norsk Friluftsliv.

I mars kom nye helsetall som viser at Norge bruker 67 770 kroner på helse per innbygger. Skal vi løse folkehelseutfordringene vi nå står ovenfor, trengs en ny politikk. Sammen med Folkehelseforeningen inviterte Norsk Friluftsliv nylig til seminar på OsloMet om nettopp disse utfordringene.

Hovedtaler var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han understreket at forebygging er et viktig stikkord for partiets helsepolitikk i tiden framover.

  Vi må fortsette skiftet i retning forebygging. Her har vi en stor jobb å gjøre, både faglig og metodisk, sa Støre, som uttrykte særlig bekymring for de store sosiale helseforskjellene i Norge.

Brede tiltak har størst effekt

Utjevning av sosiale forskjeller i helse er ikke bare en moralsk forpliktelse, det er også god samfunnsøkonomi, uttrykte AP-lederen. Han forklarte at han mener den største forskjellen for folkehelsa oppnås gjennom politiske tiltak hvor man satser bredt. – Vi må jevne ut helseforskjellene i hele befolkningen, i stedet for å angripe enkelte gruppers livsstil.

At det er de brede og forebyggende tiltakene som utgjør størst forskjell for folkehelsa, støttes av professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Terje Andreas Eikemo.

Han kunne fortelle at helseforskjellene i Norge øker gradvis etter sosioøkonomisk status. Dette kalles gradientfenomenet.

– Gradientfenomenet har viktige konsekvenser for politikkutforming. Det er de universelle tiltakene som har størst effekt. Den modigste formen for politikk er tiltak som går dypt, men som det vil kunne ta tid å måle resultatene av, sa Eikemo.

– Sats på friluftsliv, Støre!

Støre ga mye honnør til friluftslivet og dets muligheter i det forebyggende arbeidet. Men partilederen understreket samtidig at han ikke så for seg at dette arbeidet var noe staten skulle støtte i vid forstand. Derimot sa han at det fine med frivilligheten er at den er «fri og villig». Med det ga han uttrykk for at friluftslivet i hovedsak må finne andre finansieringskilder til sitt folkehelsearbeid.

– Noe av det smarteste Støre og andre politikere som er bekymret for folkehelsa kan gjøre i tiden framover, er nettopp å satse på friluftsliv, forklarer Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet og en viktig kilde til fysisk og psykisk helse. Dette er kanskje det beste eksempelet vi har på et satsingsområde som når ut bredt. Derfor bør det være en selvsagt prioritering framover, mener han.

Heimdal viser til tall fra Vista Analyse som viser en mulig samfunnsøkonomisk gevinst på hele 80 milliarder kroner, ved å få flere i aktivitet.

– En satsing på friluftsliv vil gi enorm uttelling. Tilrettelegging for lavterskel aktivitet i grønne omgivelser i nærmiljøet er både svært effektivt og i denne sammenheng utrolig billig, forklarer han.

Etterlyser politisk vilje

Heimdal er glad for at politikere som Støre anerkjenner viktigheten av forebygging, men savner en større forståelse for potensialet som ligger i frivilligheten.

– Det stemmer at frivilligheten er både fri og villig, men det er ikke det samme som at man ikke trenger et økonomisk grunnlag for å sikre drift og utvikling av aktivitetene vi tilbyr hver eneste dag landet over.

Heimdal kan fortelle at friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet som inaktive oppgir å ha lavest terskel for å bli med på.

– Noe av det det viktigste vi kan gjøre for folkehelsa er derfor å nå ut også til disse. De frivillige organisasjonene står klare til disposisjon og kan utgjøre en massiv forskjell, men det trengs et politisk løft for å få det til, forklarer han.

 

Folkehelseseminar

Fra venstre: Johan Lund i Folkehelseforeningen, professor Terje Andreas Eikemo, leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Del denne artikkelen