Bli like ivrige som danskene!

Publisert

– Det er fullt mulig å øke sykkeltrafikken, og det er inspirerende med dokumentasjon som viser at vi nesten kan komme opp på dansk nivå.   Det slår samferdselsminister Marit Arnstad fast i en kommentar til rapporten «Klimaeffekt av økt sykling og gåing og suksesskriterier for økt sykling». Hun trekker samtidig fram klare fordeler ved… Read more »

– Det er fullt mulig å øke sykkeltrafikken, og det er inspirerende med dokumentasjon som viser at vi nesten kan komme opp på dansk nivå.

 

Det slår samferdselsminister Marit Arnstad fast i en kommentar til rapporten «Klimaeffekt av økt sykling og gåing og suksesskriterier for økt sykling».

Hun trekker samtidig fram klare fordeler ved økt sykling som reduserte, klimagassutslipp, mindre støy og ikke minst bedre helse i befolkningen.

 

Det er Civitas som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har utredet rapporten, som også tar for seg hva som skal til for å få flere til å sykle.

 

Civitas har kartlagt 15 byer med høy sykkelandel i Norge, Sverige og Danmark. Kartleggingen viser at et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet på drift og vedlikehold er noen av de avgjørende faktorene for å øke sykkeltrafikken.

Sykkelandelen i Norge ligger i dag på 4,3 prosent. Civitas antar at potensialet for økt sykling i Norge i beste fall kan ligge noe i underkant av nivået i Danmark, som har 15 prosent på landsbasis og 25 prosent i København. Større høydeforskjeller og et kaldere klima i Norge trekker sykkelaktiviteten ned. For øvrig viser gjennomgangen av norske, svenske og danske byer at ingen andre faktorer tilsier at ikke norske byer kan ha en langt høyere sykkelandel enn de har i dag.

 

Regjeringen er forpliktet til å følge opp fjorårets klimaforlik i Stortinget. Dette betyr en fordobling av de årlige bevilgningene til gang- og sykkelprosjekter innen 2017, fra omlag 300 millioner til 600 millioner kroner.

 

– Skal vi øke andelen som går og sykler, må alle dra i samme retning. Det er ikke nok at staten øker bevilgningene. Kommuner og fylkeskommuner må også være med på spleiselaget, sier samferdselsministeren.

 

For mer info, se:

 

Civitas-rapport

 

Civitas sin modell for utregning av reduksjon i klimagasser

 

 

Samferdselsdepartementets temaside om miljøvennlig transport

Del denne artikkelen