Vestfold-skole med nytt uteklasserom: – Noe alle kommuner burde ha

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Stein Yngve Andersen

Hof skoles nye utendørs klasserom i grønne omgivelser gir unike læringsmuligheter for elevene.

Norsk Friluftsliv var blant de heldige inviterte som var tilstede da den nye UTEskolen på Hof i Vestfold og Telemark ble åpnet.

– Dette er et genialt eksempel på hvordan skoler kan realisere målet om at naturen skal tas i bruk som læringsarena. Jeg håper beslutningstakere landet over lar seg inspirere, for dette er noe alle kommuner burde ha, sier Stein Yngve Andersen, prosjektleder for Norsk Friluftslivs satsing Friluftsliv i skolen.

Han er ikke i tvil om at det å gjennomføre undervisningen ute i det fri gir en rekke fordeler for elevene.

– Med uteskole blir elevenes læring mer praktisk og sansbar, de kan få mer fysisk aktivitet og også oppleve nye former for samarbeid og mestring. Hof skole har utrolig heldige elever som skal få oppleve dette!

Samarbeid til det beste for elevene

Det nye utendørs klasserommet på Hof består av en bygning som kan minne om en gigantisk gapahuk.

Bygget, som skal kunne romme to skoleklasser samtidig, er blitt til på initiativ fra Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) i tett samarbeid med skolen.

Sparebankstiftelsen har DNB gitt 250.000 kroner til prosjektet, og støtte har også kommet fra den lokale sanitetsforeningen. Holmestrand og Omegns turistforening gir ferskingkurs i grunnleggende friluftsliv til alle ansatte ved skolen, mens Oslofjordens friluftsråd tilbyr dem inspirasjonskurs i undervisning ute, myntet på alle fag.

Det tette tverrsektorielle samarbeidet de har fått til på Hof, er et lysende eksempel til etterfølgelse. Dette viser hva man kan få til når offentlige, frivillige, næringsliv og grunneier jobber sammen i harmoni om felles prosjekt, der elevenes beste står i sentrum, sier Andersen.

Han berømmer også prosjektleder Hanne Sjue i FAU for sin innsats, og rektor Inger-Hilde Kile for å ønske ideen velkommen med åpne armer.

VIKTIG DRIVKRAFT: Prosjektleder Hanne Sjue har vært en sentral person i realiseringen av UTEskolen.

Uteskole er et mål i handlingsplanen

I 2018 styrket Norsk Friluftsliv arbeidet for å få elever i Norge ut i naturen, gjennom opprettelsen av prosjektet Friluftsliv i skolen.

Prosjektet, som er støttet av Klima- og miljødepartementet, er ment som et tiltak for å nå målet i handlingsplanen for friluftsliv, som sier nettopp at naturen i større grad skal tas i bruk som læringsarena.

Selv har prosjektleder Stein Yngve Andersen 20 års erfaring fra utdanningssektoren. Han mener både elevene og lærerne ved Hof skole nå har mye å se fram til.

– Ved å bruke uteskole som en naturlig del av undervisningen, med en naturlig flyt mellom inne- og uteklasserommet, får elevene best mulig og differensiert undervisning. Nysgjerrighet, oppdagelser, mestring og glede er stikkord for hva lærerne på Hof kan se fram til i tiden framover.

Del denne artikkelen