Verktøykasse for lokallag

Publisert – Sist oppdatert 07.04.2022

I denne verktøykassen kan du finne tips for arrangement, og/eller vil rekruttere deltakere, medlemmer og frivillige til dine aktiviteter.

På Verdens aktivitetsdag 10.mai kommer vi sammen rundt om i hele landet for å markere startskuddet for #sammenpåtur.

Her er noen forslag til hvordan dagen kan markeres, eller hvordan man kan lage åpne arrangementer ellers gjennom året.

Tips for åpne arrangementer 

Forberedelse:

 • Samarbeid og planlegging av dagen

Det er en fordel å samarbeide med flere aktører for at arrangementet skal lykkes. Organisasjoner oppfordres til å samarbeide på tvers for å nå nye målgrupper, kommunene kan bidra å tilrettelegge og skape møteplasser, men kanskje også markedsføring og anskaffelser. Derfor kan det være lurt å etablere en arbeidsgruppe for gjennomføringen for å oppnå positive synergieffekter. Denne kan feks bestå av representanter fra fylkeskommunen, kommunen(e), frivillige organisasjoner, kulturelle foreninger, kvinnegrupper, skoler, idrettslag osv.

 • Bestem størrelsen på arrangementet. Antall aktiviteter, deltakere og samarbeidspartnere. Sted hvor alle planlagte aktiviteter vil bli samlet. Logistikk – hvem har ansvaret for hva.
 • Planlegging av aktiviteter og nettverksbygging.

Organisasjoner har en rekke eksisterende konsepter med hensyn til aktiviteter. Bestem hvilke som passer for et variert publikum, kan enkelt planlegges og fortrinnsvis egnet for et bymiljø.

La arrangementet være åpent og gratis for alle. For både medlemmer og ikke-medlemmer.

Hvis dere allerede har terminfestet aktivitet den 10.mai inviter gjerne en annen organisasjon til å bli med. Samarbeid kan redusere arbeidsmengden og risikoen, samt øke ressursene som er tilgjengelige.

 • Markedsføring

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av kampanjens logo og annet materiell som dere vil finne her: https://norskfriluftsliv.no/kampanjemateriell-sammenpatur/.

Opprett gjerne egne Facebook arrangement for deres kick-off, annonser i sosiale medier og aviser, og inviter lokale forbilder, ordfører, andre politikere, alle som kan gi aktivitetene oppmerksomhet. Bruk emneknaggen #sammenpåtur.

Det vil gjennomføres en nasjonal kampanje for å skape synlighet om #sammenpåtur og de lokale aktivitetene fra 25.april og frem mot 10.mai.

 • Økonomi

Det er mulig å søke om en støtte på inntil kr 25.000,- til gjennomføring av lokale kick-off arrangementer og ellers gjennom året.

Les mer om tilskuddsordningene her: https://norskfriluftsliv.no/sok-stotte-til-sammenpatur/

Gjennomføring:

 • Informasjonsstasjoner:

Kick-offen vil være en fin måte å synliggjøre lokale tilbud og muligheter. Derfor er det viktig at de som tilbyr aktivitet og er representert gir informasjon om organisasjonen/aktiviteten/tilbudet, samt fordelene ved medlemskap og mulighetene for å melde seg frivillig.

Hvis man tilbyr flere aktiviteter på flere steder og ulike tidspunkt gjennom dagen kan det også være fint med en sentral infostasjon hvor det er generell informasjon og veibeskrivelse til pågående aktiviteter. Ellers er det fint å samle disse også i et Facebook ararngement.

Aktiviteter:

 • Inkluderende

Arrangementet vil bli markedsført for allmennheten og derfor bør aktivitetene være lavterskel slik at det lar seg gjøre for så mange som mulig å delta uavhengig av alder, kondisjonsnivå, funksjonsevne osv. Synliggjør dette i markedsføringen. Ved behov for utstyr bør dette kunne lånes.

 • Tilgjengelig

For å gjøre arrangementet så inkluderende som mulig, også for å forenkle planlegging og gjennomføring vil det være å anbefale å ha aktiviteter i byrom. Sentrums nært – byparker, elver osv. Bestem om aktivitetene vil omfatte hele byen eller kun et bestemt område.

Se flere forslag og tips til arrangement, og rekruttering av frivillige og medlemmer under her.

ETTER:

 • Følg opp nye deltakere og frivillige. Vil de være med videre?
 • Starte opp ny aktivitet ut fra erfaringer fra arrangementet?
 • Etablere aktivitetsgrupper med sosial profil- «sammenpåtur»?
 • Fortsett og videreutvikle etablerte nye samarbeid.
 • Evaluering
 • Rapportering

2. Selvstendige aktiviteter 

 • selvstendige tiltak, planlagt og gjennomført av en initiativtaker i samarbeid med en eller flere andre aktører. 
 • fokus på eksisterende tilbud og behov 

Eksempel: BARNEFAMILIETUR TIL LUTVANN – #SAMMENPÅTUR

Søk støtte til din aktivitet her

Rekruttering av deltakere/medlemmer

 • Oppfordre alle til å ta med en venn.
 • Kontakt «passive medlemmer» og følgere på egne sosiale medier.
 • Ha et temamøte i lokallaget for å planlegge og gjennomføre rekrutteringen.
 • Informer om deres aktiviteter og lokallaget ved alle anledninger. Særlig de du ikke vanligvis snakker med.
 • Gi informasjon direkte til målgruppene.
 • Ha informasjon på lokallagets nettsider og sosiale medier.
 • Gi informasjon via FAU og evt. klassenes grupper i sosiale medier
 • Gi informasjon på foreldremøter på skolen og barnehagen.
 • Gi informasjon til kommunen/bydelen/NAV som de kan bruke direkte til enkeltfamilier.
 • Gi informasjon til kommunens nettsider.
 • Samarbeid med lokale medier for oppmerksomhet.
 • Gi informasjon til andre organisasjoner
 • Ha stand på ulike steder i lokalmiljøet med informasjon, og når dere gjennomfører aktiviteter
 • Synliggjør mangfold på bildene i informasjonen.
 • Vurder å lage informasjon på flere språk.
 • Inkluderingsverktøy
 • Rekrutteringsverktøy:
 • Bli synlig som aktivitet for barn og unge med Ungfritid.no

Rekruttering av frivillige

 • Spør personer i ditt lokalmiljø om de kan bidra. Bruk kanalene nevnt ovenfor.
 • Spør personer som du vanligvis ikke er i kontakt med. Hvem har du ikke spurt før?
 • Informer om hvordan en kan være frivillig i samme informasjon rettet mot deltakere.
 • Spør barn, ungdom og voksne som potensielt kunne vært deltakere, men som ikke har mulighet av ulike årsaker, til å heller bidra som frivillig.
 • Rekrutteringsverktøy:
 • Inspirerende nettside:

https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/rekruttere-og-ta-vare-p%C3%A5-folk/rekruttere-flere-frivillige/

Del denne artikkelen