Verdien av urbane økosystemtjenester

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Vista Analyse og NINA ga i 2014 ut en rapport om verdien av urbane økosystemtjenester, med fire eksempler fra Oslo. «Økosystemtjenester» betyr økosystemers og naturlige elementers direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. Begrepet omfatter både goder og tjenester, bruksverdier (verdier knyttet til bruk av naturen) og ikke-bruksverdier (dvs. verdi som ikke er knyttet til… Read more »

Vista Analyse og NINA ga i 2014 ut en rapport om verdien av urbane økosystemtjenester, med fire eksempler fra Oslo. «Økosystemtjenester» betyr økosystemers og naturlige elementers direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. Begrepet omfatter både goder og tjenester, bruksverdier (verdier knyttet til bruk av naturen) og ikke-bruksverdier (dvs. verdi som ikke er knyttet til at man ønsker å bruke naturen til noe konkret, for eksempel at man anser det for viktig å bevare biologisk mangfold).

Målet med rapporten er økt bevissthet om betydningen av blågrønn struktur og økosystemtjenester i urban sammenheng og bidra til at politikere, byplanleggere, utviklere og andre som er engasjert i byutvikling på en god måte ivaretar og fremmer verdier knyttet til dette.

Urbane økosystemer er svært viktige og verdifulle fordi de er knappe og fordi det er mange mennesker som nyter godt av dem.

Les rapporten her: Verdien av urbane økosystemtjenester: Fire eksempler fra Oslo

Del denne artikkelen