Bli med på seminar om friluftsliv i skolens nærmiljø

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020

25. – 26. september arrangeres seminaret «Friluftsliv i skolens nærmiljø» på Norges Idrettshøyskole i Oslo. Seminaret passer for lærere som jobber med eller ønsker å jobbe med friluftsliv i skolen og naturen som læringsarena.

Norges Idrettshøgskole, i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet / Høgskulen på Vestlandet, arrangerer todagerssaminaret Friluftsliv i skolens nærmiljø på NIH tirsdag 25. september og onsdag 26. september.

Seminaret passer for lærere som jobber med, eller ønsker å jobbe med, friluftsliv i skolen og naturen som læringsarena.

Seminaret vil inneholde foredrag og praktiske opplegg omkring nærmiljø, lek i friluftsliv, lite ressurskrevende, naturopplevelse, naturkjennskap og naturvennskap.

Både foredrag og praktisk innhold vil legge vekt på friluftsliv i lys av gjeldende og kommende læreplaner.

Meld deg på seminaret her.

Om seminaret: 

Pris for seminaret er 750;- Dette dekker lunsj begge dager og middag dag 1 kl. 17.00

Seminarstart er kl. 10.00 25.september og seminarslutt kl. 15.00 26. september

Komplett program finner du her (pdf).

Seminarets oppbygning

Dag 1 vil inneholde praksisnære foredrag inne på Norges idrettshøgskole. For de som ønsker det, legger vi opp til overnatting i egen friluftslivscamp nært NIH.

Program tirsdag 25. september
0900 Registrering ved servicetorget/hovedinngangen på NIH (med kaffe/te)
Auditorium Utsikt
1000 Velkommen
1015 Forum for friluftsliv i skolen / Norsk Friluftsliv
Praktisk informasjon v/ Kristian Abelsen, NIH
1030 Foredrag 1 Annette Bischoff, USN «Betydningen av naturopplevelser for barn»
1115 Pause
1130 Foredrag 2 Amund Langøy, MHFA «Friluftsliv er livsmestring»
1200 Foredrag 3 Lin Cecilie Andersen, NIH
«Hvordan få til inkluderende friluftsliv – erfaringer fra en skole i Oslo?»

1230 Lunsj

1330 Foredrag 4 Geir Grimland, USN og Åsve Murtnes, USN
«Et sted i verden: Uteklasserommet på Notodden»
1400 Foredrag 5 Frida Berg Haugum, NIH
«Er det greit å leke? – hvilke argumenter bruker vi?»

1430 Pause

1445 Foredrag 5 Petter Erik Leirhaug, HVL
«Vurdering i friluftsliv muliggjør progresjon og elevinvolvering»
1515 Foredrag 6 Kristian Abelsen, NIH
«Langsomt friluftsliv – en tilnærming til friluftsliv i skolen»

1545 Pause

1600 Foredrag 7 Tid til reaksjoner / kommentarer / praktisk informasjon
1630 Middag, NIH

Kveld/overnatting i lavvo/gapahuk camp.

Dag 2 blir det praktiske opplegg ute nært NIH og god anledning til faglig utveksling og diskusjon.

Program onsdag 26. september
0800 Revelje / frokost
0900 Samling på «Grevlingsletta». Kaffe og kjeks. Informasjon om organisering av dagen.
0930 Praktisk økt 1
Fire opplegg á en time. To stasjoner før lunsj, to etter.
Stasjon 1: «Strikk en leir» v/ Åsve Murtnes og Geir Grimland
Stasjon 2: «Digital historie – verktøy for læring i friluftsliv
v/ Olav Aanjesen, NIH og Jørgen W. Eriksen, NIH
Stasjon 3: «Kullstifter – en mangfoldig oppgave», Ivar Mytting, NIH
Stasjon 4: «Hvordan fasilitere for alenetid, refleksjon og naturnærvær?»
v/ Kristian Abelsen
1040 Praktisk økt 2

1140 Lunsj
Faglig samtale – Petter Erik Leirhaug innleder og leder

1240 Praktisk økt 3
1345 Praktisk økt 4
1445 Avrunding / oppsummering – Amund Langøy leder
1500 Avslutning

Vel møtt!

friluftsliv

Del denne artikkelen