logo
logo

Velkommen til Forskning i friluft 2018

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020

Norsk Friluftsliv  ønsker velkommen til konferansen Forskning i friluft 2018 5. – 6. desember i Tønsberg.

Norsk Friluftsliv har fem ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft. Det er derfor naturlig å arrangere en ny forskningskonferanse i 2018. Denne gangen i forbindelse med Den Norske Turistforenings 150 års-jubileum.

Hovedformålet med Forskning i friluft 2018 er å formidle friluftslivsforskning til de som er brukere av slik kunnskap, støtte opp under relevante fagmiljøer, styrke friluftslivsforskningens posisjon og skape gode møteplasser for denne.

Målgruppen for konferansen er forskning, offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, skoler og barnehager, frivillige organisasjoner og andre som har interesse av friluftslivsforskning.

Programmet for årets konferanse finner du her.

Etter 1. november øker prisen med 10 %.

Meld deg på konferansen her!

Del denne artikkelen