Velfortjent støypris

Publisert – Sist oppdatert 07.02.2020

Norsk forening mot støy sin «Verstingpris» som kilde til uønsket støy,  ble gitt  til «den nåværende regjering sammen  med den foregående.» Klima og miljøvernminister Tine Sundtoft mottok prisen for utrettelige arbeid for mer snøscooterkjøring.

Velfortjent støypris til regjeringen: Prisen ble utdelt i Spikersuppa i Oslo 30. april, som er verdens støyfrie dag. Overrekkelsen ble akkompagnert av en fanfare av opptak fra snøskutere. Naturvernforbundets nestleder Ellen Paalgard og Turistforeningens Kjartan Askim holdt appeller.

– Problemet med ulovlig kjøring vil for eksempel mangedobles, sa Paalgard.

– All lovlig kjøring følges av ulovlig kjøring, unntak finnes ikke. Der fornøyelseskjøring tillates, er det alltid en andel av trafikantene som ikke er fornøyd med opptrukne linjer, og disse skuterkjørerne gir blaffen i om det går ut over sårbare områder og for det helsebringende friluftslivet. Der det i det hele tatt foregår oppsyn, melder både Statens Naturoppsyn og politiet at ulovlig kjøring tar overhånd, og at kontrollen blir nesten symbolsk.

– Det er en tankevekker at regjeringen når den så tydelig legger opp til mer snøscooterkjøring i sårbar natur, samtidig nedprioriterer kontrollen av den økende mengden med ulovlig kjøring, sier Siri Meland , Friluftspolitisk rådgiver  i FRIFO. Regjeringen kuttet først 5 millioner til snøscooterkontroller over politiets budsjett og deretter reduserer de også Statens Naturoppsyns begrensede midler til slik virksomhet med nok en million.

Vi er sterkt bekymret på vegne av friluftslivet, naturmangfoldet, og naturverdiene, når vi ser hva regjeringen legger opp til.  Politikken de blå-blå fronter harmonerer ikke med det Ola Nordmann ønsker. 73% sier tydelig at de ikke vil ha mer motorisert ferdsel i naturen.

Del denne artikkelen