nei til utbygging
nei til utbygging

Vassfaret blir gigantisk hytteby

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

1800 hytter skal bygges i Vassfaret, noe som får natur- og friluftslivsorganisasjoner til å reagere sterkt. Norsk Friluftsliv frykter at et viktig, uberørt naturområde med sårbar natur blir gjort om til en gigantisk hytteby. Fantastiske natur- og rekreasjonsområder for jakt, fiske og friluftsliv i Vassfaret i Buskerud fylke blir belastet dersom hytteutbyggingen blir en realitet. Norsk… Read more »

1800 hytter skal bygges i Vassfaret, noe som får natur- og friluftslivsorganisasjoner til å reagere sterkt. Norsk Friluftsliv frykter at et viktig, uberørt naturområde med sårbar natur blir gjort om til en gigantisk hytteby.

Fantastiske natur- og rekreasjonsområder for jakt, fiske og friluftsliv i Vassfaret i Buskerud fylke blir belastet dersom hytteutbyggingen blir en realitet. Norsk Friluftsliv mener at prosjektet burde vært stoppet av Fylkesmannen i Buskerud, som sterkt fraråder utbyggingen.

Fylkesmannen «kneblet»?
Til tross for at Fylkesmannen advarer sterkt mot utbyggingen, er det likevel ikke fremmet innsigelser av fylkesmannen i saken. – Vi frykter derfor at dette handler om regjeringens iver etter å effektivisere, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen – med overføring av mer makt og selvstyre til kommunene. Vi mener det er svært alvorlig når regjeringen instruerer Fylkesmannen om å være tilbakeholdne med å gi innsigelser i plansaker, noe som begrenser Fylkesmannens muligheter til å stoppe kommuner som er på ville veier. Dette kan få store negative konsekvenser for natur og friluftsliv i Norge på mange områder, sier Heimdal.

Naturen taper – igjen
Utbyggingen er ikke i selve verneområdene i Vassfaret, men rett utenfor. Fylkesmannen i Buskerud fraråder likevel sterkt de foreslåtte utbyggingsområdene ved Turufjell, og viser til nasjonale føringer om å ivareta sårbare naturområder – og at det skal unngås å bygge i store sammenhengende naturområder i høyfjellet. Mange frykter nå at hele Vassfar-området vil forringes og miste sitt unike villmarkspreg. Den kjente forretningsmannen Olav Thon er en av utbyggerne bak gigantprosjektet.

Mangel på kompetanse i kommunen
– Det er kommunen som ut fra en helhetsvurdering bestemmer hvordan arealene skal brukes. Problemet er at de fleste kommuner har for få ressurser og utilstrekkelig miljø- og naturforvaltningskompetanse til å håndtere det omfattende regelverket som de er ansvarlig for å følge for å ta gode og riktige avgjørelser. Erfaring viser at naturen stadig taper mot næringsinteresser.

– Et viktig, uberørt naturområde med sårbar natur vil her bli gjort om til en gigantisk hytteby. Saken er et eksempel på at kommunenes snevre perspektiv kan få svært negative konsekvenser for natur- og friluftsområder, mener Norsk Friluftsliv.

 DNT Ringerike
«Ved en skissert storstilt utbygging, vil kommende generasjoner miste det siste store urørte naturområdet i Buskerud.  Denne utbyggingen, som grenser til Vassfaret Naturvernområde, vil kunne resultere i negative konsekvenser for området. Vi er særlig bekymret for økt press på sårbar natur, spesielt i forbindelse med etablering av ny infrastruktur i området.»

Norges Ornitologiske Forbund (NOF) avd Buskerud
«Hekkeplassene til fuglearter på rødlista vil bli sterk truet av utbyggingen.»

Fylkesmannens konklusjon i saken
«Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til ovennevnte forslag til arealendringer ut fra nasjonale og viktige regionale miljøinteresser. Bakgrunnen for dette er at det lokale selvstyret i planleggingen er styrket og at kommunen har fått et større ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser i sin planlegging. Vi ber derfor kommunen om å ta en grundig gjennomgang av våre innspill når planforslaget skal til 2. gangs behandling og sluttbehandling i kommunestyret.»

Les mer Vassfaret-utbyggingen i Dagsavisen:

Instruert til å holde kjeft

Sanner har gått fram i feil rekkefølge 

Takk for lån av bilder til facebookgruppen «Si NEI til Olav Thon’s gigantiske utbyggingsprosjekt ved Vassfaret»

Foto: Thomas Mørch 

Del denne artikkelen