Rødlista for truede naturopplevelser

Rødliste for truede naturopplevelser er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Friluftsliv og WWF. I 2019 ble intakt natur, stillheten og de frie elvene til de tre mest truede naturopplevelsene i Norge.