Forum for juss og arealpolitikk

Forum for juss og arealpolitikk er et samarbeid mellom natur- og friluftsorganisasjonene og juristene Fredrik Holth og Nikolai Winge. Forumet er en arena der organisasjonene diskuterer arealsaker, og finner felles temaer de ønsker å løfte fram, både juridisk og politisk.