Gutter på tur
Gutter på tur

Utstyr og tilrettelegging

Her er en samling med ressurser og informasjon.

Inspirasjonsplakat om alt det gode vi kan høste av naturen

Norsk friluftsliv har utarbeidet en flott, gratis inspirasjonsplakat om alt det gode vi kan høste av naturen. Plakaten egner seg godt for elever i grunnskole, og passer ypperlig til å ha i klasserommet, som en påminnelse om alle de mange mulighetene allemansretten gir oss.

Tilrettelegging av øvingsområder i skolens nærhet

Det Norske Skogselskaps lokale fylkesskogselskap kan bistå med tilrettelegging av øvingsområder i skolens nærhet.

Friluftsområder med ferdig utarbeidede undervisningsopplegg

Friluftsrådenes Landsforbund: Friluftsrådene omfatter en rekke offentlig eide friluftsområder som egner seg for aktivitetsdager og som læringsarenaer, eller kjenner til slike i regionen. Til enkelte områder er det utarbeida ferdige undervisningsopplegg. Ta kontakt med ditt nærmeste friluftsråd.

Hjertesoner gjør det sikrere og triveligere å gå eller sykle

Syklistenes Landsforening: En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere og triveligere for elevene å gå eller sykle. Målet er å redusere bilkjøring innenfor hjertesonenen til et minumum. Barn som kjøres slippes av på bestemte stopp- og hentesteder utenfor hjertesonen.

Tilrettelegging av orienteringsopplegg

Norsk Orientering: Mange orienteringsklubber lager skolegårdskart og nærkart for skolene, og bistår også med tilrettelegging av et orienteringsopplegg.

Utstyrsbaser

Friluftsrådenes Landsforbund: Mange av friluftsrådene har egne utstyrsbaser, eller kan formidle kontakt til utstyrsbaser.

Trygg i naturen

Norges Orienteringsforbund: Serien «Trygg i naturen» er spesielt laget for opplæring i skolen. Egnet materiell og utstyr kan kjøpes, eller lånes hos lokale klubber.

Lån utstyr i BUA utstyrsbibliotek

BUA: Over hele landet finnes det BUAordninger, hvor du kan låne utstyr til friluftsliv gratis i en uke. Ta med legitimasjon første gang du skal låne. Mindreårige må ha fullmakt fra foresatte første gang de låner.