skolekurs
skolekurs

Lærerkurs

Oversikt over kurs for lærere.

Kurs i bruk av naturen som læringsarena

Fredag 24. april inviterer Norsk Friluftsliv, Skogkurs, Sabima, Norges Orienteringsforbund og Sune Wentzel til kurs på Hamar i bruk av naturen som læringsarena. Dette er et viktig tema når man skal følge opp de nye læreplanene. Målgruppen er ansatte ved barne- og ungdomstrinnet i skolen. Det passer også for barnehage-pedagoger og andre som arbeider med barn og unge.

Praktiske lærerkurs med utprøving av enkle øvelser og aktiviteter

Norsk Orienteringsforbund: kan tilby praktiske lærerkurs med utprøving av enkle øvelser og aktiviteter, som kan bidra til kartforståelse i kombinasjon med fysisk aktivitet ute i nærmiljøet.

Kurs for lærere fra friluftsrådene

Friluftsrådenes Landsforbund: Mange av friluftsrådene tilbyr kurs for lærere.

Kurs i friluftsliv og uteundervisning for lærere

Den Norske Turistforenings medlemsforeninger i de større byene tilbyr kurs i friluftsliv og uteundervisning for lærere. Ta kontakte direkte med din medlemsforening eller DNT sentralt dersom du ønsker at vi holder kurs for de ansatte ved din skole.

Kurs for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om naturen som læringsarena

Naturpilotene ble startet i 2015 som et prosjekt i forbindelse med Friluftslivets år og i 2018 er prosjektet fortsatt i full gang. Her finner du kurs for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena.

kurs