Hvorfor friluftsliv i skolen?

I 2018 styrket Norsk Friluftsliv satsingen på å få barn ut i naturen, gjennom prosjektet Friluftsliv i skolen.

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, har lenge jobbet for at friluftsliv skal bli en større del av barns skolehverdag. Fra 2018 har vi i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet styrket dette arbeidet. Prosjektet Friluftsliv i skolen er opprettet for å nå et av hovedmålene i regjeringens handlingsplan for friluftsliv, der det står at «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Prosjektleder i Norsk Friluftsliv, Gunhild Bondevik Størseth, vil koordinere arbeidet. Hun kan kontaktes på gunhild@norskfriluftsliv.no.

På prosjektets nettside vil lærere og andre finne en samlet oversikt over hva organisasjoner tilbyr når det kommer til aktivitetsdager, utstyr, overnatting, tilrettelegging av områder, kurs og undervisningsideer. Det er også verdt å følge med på prosjektets Facebook-side, som jevlig oppdateres med tips og aktiviteter knyttet til dagsaktuelle temaer.

– Positiv innvirkning på læringsutbyttet

Norsk Friluftsliv mener at i tillegg til helsefordelene ved å få elevene ut i bevegelse i friluft, har det å ta naturen i bruk som læringsarena en rekke andre fordeler. Det har også har en positiv innvirkning på læringsutbyttet og på de sosiale relasjonene elevene imellom, så her er det mye å hente.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, håper satsingen vil bidra til at flere barn får et aktivt forhold til naturen og friluftslivet. Han understreker at dette kanskje er spesielt viktig i et folkehelseperspektiv.

– Den økte stillesittingen vi ser i samfunnet i dag er et massivt samfunnsproblem. Hvis vi lærer barna å bruke naturen og være i daglig bevegelse fra de er små, gir vi dem et viktig grunnlag for egenaktivitet senere i livet, som er gull verdt for folkehelsa! Skolen er en viktig formidler av både kultur og ferdigheter– derfor er det en helt nødvendig arena å få med på laget, sier Heimdal.