VANNKRAFT

Publisert – Sist oppdatert 02.05.2017

Norge er rikt på vann. Vår topografi gjør det gunstig å utnytte vannet til energiproduksjon. Vannet er også et viktig grunnlag for naturopplevelser og høsting, og har stor betydning for det naturbaserte reiselivet.

>Les mer

Norge er rikt på vann. Vår topografi gjør det gunstig å utnytte vannet til energiproduksjon. Vannet er også et viktig grunnlag for naturopplevelser og høsting, og har stor betydning for det naturbaserte reiselivet.

 

Kraftproduksjon kommer ofte i konflikt med ønske om å bevare naturlandskapet, både for naturens egen skyld, men også for opplevelsesverdien. Et flertall av de store elvene og fossene i Norge er regulert og sterkt påvirket av energiproduksjon. Dette reduserer ofte naturopplevelsene.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Begrense utbygging og regulering av vassdrag som er viktige for friluftslivsopplevelser, herunder fiske
  • Legge til rette for friluftslivsopplevelser i og på vann
  • Begrense unødvendig tap av verdifull natur
  • At naturens egenverdi i større grad skal vektlegges i arealkonflikter

Del denne artikkelen