Vannforvaltning

Levende kyst, vann og vassdrag

Norsk Friluftsliv har en felles vannkoordinator-ordning med Sabima og de fire organisasjonene i Samarbeidsrådet for naturvernsaker (DNT, WWF, Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund).

Vannkoordinatorene skal informere og støtte organisasjonene, sånn at våre medlemsforeninger kan medvirke i vannforvaltningen, og fremme og overvåke, miljø- og friluftslivsorganisasjonenes interesser.

Mye informasjon og kommunikasjon går gjennom Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) med sine fylkeskoordinatorer.

Har du spørsmål, eller ønsker å delta i arbeidet for bedre vannmiljøet, så kan du kontakte din organisasjons lokallag eller fylkeslag, eller FNF-koordinatoren i ditt fylke – som kan fortelle hva de jobber med og hvordan du kan bidra. Det finnes uendelige behov, så ikke nøl med å ta kontakt hvis du er interessert!

Vannkoordinator-samarbeidet dreier seg hovedsakelig om gjennomføringen av vannforskriften, som å gi innspill til arbeidet med å ta frem vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram for hver vannregion. Derutover har vi også innenfor dette samarbeidet samlet informasjon og utarbeidet materiell om viktigheten av å bevare kantskog og kantvegetasjon langs elver og bekker.

Våre vannkoordinatorer

Nils Harley Boisen

Vannkoordinator

Telefon: 98 08 21 01
E-post: nils.boisen@sabima.no

Nils jobber som vannkoordinator for Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet.

Besøksadresse: : c/o Sabima, Mariboes gate 8, 0183 Oslo

Åsa Renman

Vannkoordinator

Telefon: 413 61 495
E-post: aasa.renman@sabima.no

Åsa jobber som vannkoordinator for Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet.

Besøksadresse: : c/o Sabima, Mariboes gate 8, 0183 Oslo