Krever satsing på natur og friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Det norske kommunekartet har skiftet farger. Velgerne har satt større fokus på natur- og miljøsaker. Dette er et kraftig signal til politikere lokalt og sentralt. Norsk Friluftsliv forventer at det nå blir et langt større fokus på bevaring av verdifulle arealer, bygging av gang- og sykkelveier og muligheter til å utøve friluftsliv i nærmiljøet. Det… Read more »

Det norske kommunekartet har skiftet farger. Velgerne har satt større fokus på natur- og miljøsaker. Dette er et kraftig signal til politikere lokalt og sentralt. Norsk Friluftsliv forventer at det nå blir et langt større fokus på bevaring av verdifulle arealer, bygging av gang- og sykkelveier og muligheter til å utøve friluftsliv i nærmiljøet.

Det vil også være klokt av rikspolitikere å ta disse tydelige signalene fra velgerne dersom de ønsker gjenvalg om to år, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Arbeiderpartiet har styrket sin oppslutning og har nasjonalt lovet et løft for friluftslivet. Miljøpartiet De Grønne har fokus på natur, men deres friluftslivspolitikk har så langt vært tilnærmet fraværende. Dette har de lovet å endre på. Friluftslivet kommer til å følge nøye med på om politikerne følger opp sine valgløfter, slik at fokus på natur, verdifulle arealer og friluftsliv ikke nok en gang forblir festtaler.

Friluftsliv, sykkelveier og verdifull innsats av frivilligheten handler egentlig ikke om rød, blå eller grønn politikk. Det handler om livskvalitet, folkehelse og gode opplevelser for alle, uansett politisk farge. Det bør være muligheter til å bygge gode allianser mellom partiene i alle kommuner for å bevare verdifulle friluftslivsarealer og fremme aktivitet gjennom frivilligheten, sier generalsekretæren.

De siste årene har det lokalt vært mange vanskelige diskusjoner om hvilke arealer som er verdifulle og viktige å bevare. Mye av dette kunne vært unngått om kommunene hadde gjort jobben med å kartlegge og verdisette kommunens natur- og friluftslivsområder på forhånd. Vi forventer at dette arbeidet nå blir prioritert av de nye by- og kommunestyrene.

 

Del denne artikkelen