Utviklingen i dansk friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Søren Andkjær publiserte i 2005 en artikkel om utviklingen i dansk friluftsliv. Målet med artikkelen var å redegjøre for og diskutere utviklingen i dansk friluftsliv de siste 30-40 årene, samt reflektere over fremtidig utvikling. Bakgrunnen for artikkelen var forskningsprosjektet «Dansk friluftsliv i det 21. århundrede», og den bygger på kvantitativ og kvalitativ forskning. Artikkelen diskuterer… Read more »

Søren Andkjær publiserte i 2005 en artikkel om utviklingen i dansk friluftsliv. Målet med artikkelen var å redegjøre for og diskutere utviklingen i dansk friluftsliv de siste 30-40 årene, samt reflektere over fremtidig utvikling. Bakgrunnen for artikkelen var forskningsprosjektet «Dansk friluftsliv i det 21. århundrede», og den bygger på kvantitativ og kvalitativ forskning. Artikkelen diskuterer ikke hva som er «riktig» friluftsliv, men formidler et bilde av mangfoldet i dansk friluftsliv. Artikkelen tar opp viktig temaer som for eksempel fenomenet friluftsliv i en samfunnsmessig-kulturell sammenheng, politiske forhold som har betydning for friluftslivet, og utvikling av fagområdet (tilrettelegging og organisering).

Les artikkelen her: Pædagogiske perspektiver for udviklingen i dansk friluftsliv

Del denne artikkelen