Utvider krisepakkene: – Frivilligheten har blitt hørt

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Wanda Nordstrøm

Regjeringen har utvidet kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til å inkludere flere typer inntekter. – Svært positivt, mener Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftslivs 18 medlemsorganisasjoner har, i likhet med resten av frivilligheten, blitt hardt rammet av koronapandemien.

– Med avlyste turer, arrangementer og kurs, stengte besøkssentre, hytter og museer, har hele det organiserte friluftslivet blitt satt på vent. Organisasjonene har lidd store økonomiske tap, og situasjonen er selvsagt svært usikker også i tiden framover. Derfor er det svært viktig at det kompenseres for inntektsbortfall, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Berømmer myndighetene for å ha lyttet

Nå har regjeringen valgt å utvide krisepakkene til frivilligheten. Det innebærer at disse nå inkluderer kompensasjon for flere typer inntekter, og flere typer arrangementer, enn det som først var foreslått.

Norsk Friluftsliv berømmer myndighetene til å ha tatt til seg organisasjonenes innspill i forbindelse med den første kompensasjonsordningen.

– Det nye forslaget viser at regjeringen har tatt inn over seg at det er mange ulike typer inntekter i en mangfoldig frivillig sektor. I den første ordningen var det mange reelle inntekter som endte med å falle utenfor. Vi mener det er svært fornuftig at de nå har gått for en «omvendt» forskrift der man heller har valgt å spesifisere hvilke tapte inntekter som ikke vil dekkes, sier Meland

Grensen kunne vært lavere

Hun påpeker imidlertid at regjeringens minimumskrav om å søke om tapte inntekter på minst 25 000, kan være problematisk for de mindre organisasjonene.

– For mange lokale lag og foreninger betyr små bortfall likevel mye. For noen av disse kan en grense på 25 000 være for høy til at de får dekket viktige inntektstap, sier hun.

Det er ikke helt klart om denne grensen gjelder for hvert enkelt lokallag, understreker hun.

– Vi håper at grensen gjelder per organisasjon, og ikke for hvert enkelt underledd. Hvis dette er tilfelle, er grensen helt uproblematisk, avslutter Siri Meland.

Del denne artikkelen