Utemiljøets betydning for eldre og funksjonshemmede i omsorgsboliger

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Det svenske Folkehelseinstituttet ga i 2005 ut en rapport om utemiljøets betydning for eldre og funksjonshemmede i omsorgsboliger. Tilgjengelige grøntområder og utendørs rekreasjon har i folkehelsepolitikken fått økt oppmerksomhet, og ansett som viktige faktorer for god helse. Eldre med redusert mobilitet og funksjonshemmede er mer avhengige enn andre av at det finnes rekreasjonsmuligheter nære boligen…. Read more »

Det svenske Folkehelseinstituttet ga i 2005 ut en rapport om utemiljøets betydning for eldre og funksjonshemmede i omsorgsboliger. Tilgjengelige grøntområder og utendørs rekreasjon har i folkehelsepolitikken fått økt oppmerksomhet, og ansett som viktige faktorer for god helse. Eldre med redusert mobilitet og funksjonshemmede er mer avhengige enn andre av at det finnes rekreasjonsmuligheter nære boligen. At grøntområdene er attraktive er betydningsfullt.

Rapporten tar opp hva politikere eller tjenestemenn i kommunen kan gjøre for å bidra til at eldre og funksjonshemmede kommer seg ut. Den gir tips om hva man burde tenke på i utformingen av grøntområder og forhåpentligvis også stimulere til økt utendørs rekreasjon og fysisk aktivitet. Målet er at den kan brukes både i planleggingen av nærmiljøet ved omsorgsboliger og i den daglige kontakten med eldre og funksjonshemmede.

Et grøntområde kan bli tilgjengelig for alle, dersom man tar hensyn til ulike individers behov når man utformer eller forbedrer det.

Les rapporten her: Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden

Del denne artikkelen