Vann 

Truer padleelv

Publisert – Sist oppdatert 27.04.2020

Norsk Friluftsliv var med da Olje- og energidepartementet (OED) var på befaring i forbindelse med planene om utbygging av elven Nedre Otta tirsdag 23. september.

I følge vår medlemsorganisasjon Norges Padleforbund er Nedre Otta en svært viktig padleelv, særlig når det gjelder rekruttering av unge padlere og familiepadling. Den foreslåtte minstevannsføringen og de avbøtende tiltakene i forbindelse med utbygging er ikke tilstrekkelige for å sikre padleinteressene i elva.

Norsk Friluftsliv var med på befaringen og uttrykte dyp bekymring for konsekvensene av utbyggingen. – Vi mener at utbyggingen er svært konfliktfylt med tanke på friluftslivsinteressene, særlig padleinteressene. Det er viktig å tillegge natur- og friluftslivsinteressene ved avgjørelsen i slike saker vesentlig mer vekt enn det som gjøres i dag, sier Hans Erik Lerkelund, rådgiver i Norsk Friluftsliv.

De åpenbare alternativene til utbygging er energisparing og energieffektivisering.

Del denne artikkelen