Urbane grøntområder – steder for uformelle og flerkulturelle sammenkomster

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En nederlandsk studie fra 2009 har sett på hvorvidt urbane grøntområder fremmer sosialt samhold og hvordan sosial interaksjon og tilhørighet kan bidra til dette samholdet. Resultatene i studien er hentet fra en kvantitativ spørreundersøkelse, samt kvalitative observasjoner og intervjuer, utført i 5 urbane parker i Nederland. Resultatene fra studien viser at det er mange likhetstrekk ved… Read more »

En nederlandsk studie fra 2009 har sett på hvorvidt urbane grøntområder fremmer sosialt samhold og hvordan sosial interaksjon og tilhørighet kan bidra til dette samholdet. Resultatene i studien er hentet fra en kvantitativ spørreundersøkelse, samt kvalitative observasjoner og intervjuer, utført i 5 urbane parker i Nederland.

Resultatene fra studien viser at det er mange likhetstrekk ved måten etniske grupper bruker urbane grøntområder og meningen de tillegger disse. Urbane grøntområder viser seg å være steder hvor man kan mingle og hvor uformelle sammenkomster kan stimulere til samhold.

Urbane grøntområder kan gi en følelse av tilhørighet, og er et sted hvor hverdagsopplevelser er delt mellom mange ulike mennesker. Designen av grøntområder, lokalisasjonen og folks oppfatninger av grøntområdet, i kombinasjon med kulturelle karakteristikker av varierte etniske grupper, bidrar til muligheter for flerkulturelle interaksjoner.

Les mer om studien her: Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion?

Del denne artikkelen