Unødvendig med kraftlinjer

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

– Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge kraftlinjen mellom Sima – Samnanger. Alternative løsninger må vurderes før videre utbygging. Det blir slått fast i en rapport, som setter fokus på energiøkonomisering, som alternativ til milliardinvesteringen i luftspenn på den omstridte strekningen i Hardanger. Energirådgiver Svein Roar Brunborg har laget «Den 5. rapporten» på oppdrag… Read more »

– Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge kraftlinjen mellom Sima – Samnanger. Alternative løsninger må vurderes før videre utbygging.

Det blir slått fast i en rapport, som setter fokus på energiøkonomisering, som alternativ til milliardinvesteringen i luftspenn på den omstridte strekningen i Hardanger.

Energirådgiver Svein Roar Brunborg har laget «Den 5. rapporten» på oppdrag fra Claus Rasmussen i «Bevar Hardanger». Med Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet, Kristin Krohn Devold i Turistforeningen og Lasse Heimdal i FRIFO som støttespillere, ble rapporten lagt fram på en pressekonferanse i Oslo i dag.

 

– Smarte nett og kloke forbrukere, gjør masteutbygging unødvendig, var hovedkonklusjonen til mannen bak rapporten.

 

Han og Rasmussen viste til effektive, økonomiske og miljømessige tiltak både på produksjonssiden og på forbrukersiden, som energieffektivisering og oppgradering av linjene, som sikrer leveringstryggheten for strøm i Bergensområdet. Begge mente at dette er tiltakt som både NVE og OED har vært lite villige til å se nærmere på. De etterlyste samtidig en helhetlig tenkning rundt sikker energiforsyning.

 

På pressekonferansen ble det blant annet vist til et prosjekt i Malvik kommune, der E-verket tilbyr forbrukerne en såkalt AMS-måler (Avansert måle- og styringssystem AMS). Den installeres i boligen og gjør det mulig for kundene å styre unna ekstra strømforbruk i de timene hvor strømmen er dyrest. Med et slikt system kan forbrukerne spare flere tusen kroner i strøm i året. Dette vil være en realitet i alle norske husholdninger om syv år.

 

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet understreket at en storstilt satsing på forbrukstiltak vil bety en enorm bedring i kraftballansen, ikke bare for Bergensområdet, men for hele landet.

 

Generalsekretær Kristin Krohn Devold i DNT mente at det ikke var forsvarlig å sette i gang en milliardinvestering i gigantmaster og kabler på bekostning av et vakkert fjordlandskap, som betyr mye for folk i dag og som vil bety mye for kommende generasjoner. – Vi må ikke gjøre noe nå, som vi vil angre på om 100 år, var hennes klare budskap.

 

Generalsekretær Lasse Heimdal i FRIFO, etterlyste Miljøverndepartementet og Erik Solheim sterkere på banen i en sak om uerstattelig naturlandskap.

 

«Den 5. rapporten» er et alternativ til de fire rapportene som blir levert olje- og energiministeren tirsdag 2. februar.

Les rapporten – innovasjon, miljø og nettutvikling

Del denne artikkelen