Unges friluftsliv i Danmark i det 21. århundre

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk doktorgradsavhandling fra 2009 har utformet en teori om at unges friluftsliv er identitetsskapende. Teorien har blitt prøvd ut og korrigert etter intervjuer og en spørreundersøkelse med unge. Resultatene viser at unge driver med friluftsliv på fire idealtypiske måter; den tradisjonelle måten, den moderne måten, den posttradisjonelle måten og den postmoderne måten. Kunnskapen som er bragt… Read more »

En dansk doktorgradsavhandling fra 2009 har utformet en teori om at unges friluftsliv er identitetsskapende. Teorien har blitt prøvd ut og korrigert etter intervjuer og en spørreundersøkelse med unge.

Resultatene viser at unge driver med friluftsliv på fire idealtypiske måter; den tradisjonelle måten, den moderne måten, den posttradisjonelle måten og den postmoderne måten. Kunnskapen som er bragt på bordet gjennom avhandlingen skaper argumenter for ytterligere målrettet politikk, planlegging og konkret forvaltning for unges friluftsliv. Målsettingen bør være å skape bærekraftige muligheter for ulike ungdomsgrupper i befolkningen, slik at de kan dyrke ulike former for natur- og friluftslivsaktiviteter i naturen, som gir positive effekter som økt sunnhet og velferd.

Overordnet sett viser resultatene at friluftslivsaktivitetene har en lang rekke positive effekter på ulike identitetsnivåer i hverdagslivet for unge; personlig, sosialt og kulturelt. Avhandlingen legger til grunn at planleggingen og den konkrete forvaltning av unges friluftsliv vil styrkes gjennom samarbeid på tvers av politiske områder; som miljø, helse, velferd, undervisning, kultur og integrasjon.

Les doktorgradsavhandlingen her: Unges friluftsliv i Danmark i det 21. århundrede

Del denne artikkelen