Unge med innvandrerbakgrunn deltar mindre i friluftslivsaktiviteter enn unge med norskfødte foreldre

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ga i 2007 ut en rapport om ungdommers oppfatninger om identitet, kulturell orientering, vennskap og sosiale relasjoner, opplevd rasisme og diskriminering, fritidsaktiviteter, bruk av ny teknologi, religiøse og politiske verdier, samt holdninger og forventninger om fremtiden. Resultatene er hentet fra spørreundersøkelser blant alle elevene i… Read more »

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ga i 2007 ut en rapport om ungdommers oppfatninger om identitet, kulturell orientering, vennskap og sosiale relasjoner, opplevd rasisme og diskriminering, fritidsaktiviteter, bruk av ny teknologi, religiøse og politiske verdier, samt holdninger og forventninger om fremtiden. Resultatene er hentet fra spørreundersøkelser blant alle elevene i de to siste klassene på ungdomsskolene i Oslo. Rapporten sammenligner resultatene fra 1996 og 2006.

Friluftsliv er et av temaene som tas opp i rapporten. Rapporten viser at unge med norskfødte foreldre deltar mest i friluftslivsaktiviteter. Unge med innvandrerbakgrunn er den andelen som deltar minst i friluftslivsaktiviteter og unge med en av foreldrene født i Norge kommer i en mellomstilling. Mest ivrig er jenter med norsk bakgrunn. Unge med innvandrerbakgrunn er i midlertidig den største andelen som driver med utendørsballspill.

Les mer om rapporten her: Møter i det flerkulturelle

Del denne artikkelen