Ungdomspartiene frykter for fremtidens velferdstjenester

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Samtlige ungdomsparti i Norge og Norsk Friluftsliv er sterkt bekymret for utviklingen i den norske økonomien, og hva det kan bety for de fremtidige velferdstjenestene for dagens ungdom.

– Må sette på bremsen

Samlede helseutgifter i 2016 var på 326 milliarder kroner – en sum som har økt med over 17 milliarder årlig de siste årene. Summen vil øke raskere i årene fremover på grunn av en aldrende befolkning.

Samtidig sier Vista Analyse at det er opptil 80 milliarder kroner å hente i årlig samfunnsøkonomisk gevinst på å øke aktivitetsnivået i befolkningen med ti minutter daglig.

– Vi frykter at dagens ungdom kan bli taperne hvis vi ikke setter på bremsen, og begynner å prioritere forebygging av uhelse, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Ikke bærekraftig

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner med rundt 950 000 medlemskap. Sammen med samtlige ungdomspartier oppfordrer de til å skape en tverrpolitisk enighet om å satse på helseforebygging.

– Det er ikke bærekraftig at helseutgiftene fortsetter å galoppere, og Unge Høyre er bekymret for konsekvensene det kan få for fremtidens velferdstjenester. Derfor er det bra om vi klarer å forebygge sykdom, i stedet for å bruke milliarder på reparering, sier Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre.

Fremskrittspartiets Ungdom etterlyser et målrettet forebyggende arbeid.

– Det er et paradoks at verdens lykkeligste og rikeste land har verdens sykeste befolkning. For å få et bærekraftig velferdssamfunn for kommende generasjoner er vi helt avhengig av et målrettet forebyggende arbeid, slik at færrest mulig får eksempelvis livsstilssykdommer. Det er billigere å forebygge enn å reparere, sier formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud.

Felles opprop

Sammen med de åtte andre politiske ungdomspartiene stiller også AUF seg bak kravet om økt satsing på folkehelse og forebygging.

– Alle fortjener en god helse, og det er mye bedre for den det gjelder, og det er billigere for samfunnet, å forebygge framfor å reparere. Vi er heldige som har så mye natur i Norge som legger til rette for at man kan leve aktive og gode liv, derfor må vi fortsatt eie naturen sammen og ta den i bruk mer enn det vi gjør i dag, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv håper stortingspolitikerne får med seg enigheten som rår blant ungdomspartiene.

– Dagens stortingspolitikere bør lære av de politiske ungdomsledere. I stedet for å krangle om hvem som har best helsepolitikk, så samarbeider de for å få til et løft for folkehelsa som gagner alle. Jeg håper regjeringspartiene som nå er samlet i Hurdal tar imot signalet.

Norsk Friluftsliv, Unge Høyre, AUF, KrFU, Unge Venstre, Senterungdommen, Fremskrittspartiets Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom kommer med følgende opprop:

«Norges helseutgifter er i kraftig vekst. Helseutgiftene vil, hvis vi ikke gjør noe med det, ta en stadig større del av felleskapets ressurser. Men det er mulig å redusere kostnadene gjennom systematisk satsing på forebygging. Vi ungdomspolitikere oppfordrer sammen med Norsk Friluftsliv til en tverrpolitisk satsing på forebygging. Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Det vil redusere kostnader, og gi flere mennesker gode år med livskvalitet – og gi en trygghet for at dagens velferdsgoder også vil være tilgjengelig i framtiden for dagens ungdom.»

Del denne artikkelen