Ungdommers bruk av og forhold til lokale grønne områder

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En finsk studie fra 2008 har sett på ungdommers bruk av og forhold til lokale grønne områder. Hensikten med studiet var å undersøke den sosiale verdien av lokale grønne områder, sammenlignet med andre dokumentanalyser. 300 ungdommer fra østsiden av Helsinki deltok i studiet, via spørreskjemaer innhentet fra den lokale skolen, samt eksisterende dokumenter fra en… Read more »

En finsk studie fra 2008 har sett på ungdommers bruk av og forhold til lokale grønne områder. Hensikten med studiet var å undersøke den sosiale verdien av lokale grønne områder, sammenlignet med andre dokumentanalyser. 300 ungdommer fra østsiden av Helsinki deltok i studiet, via spørreskjemaer innhentet fra den lokale skolen, samt eksisterende dokumenter fra en av skoleklassene.

Resultatene viser at ungdommene bruker og verdsetter de grønne områdene annerledes enn voksne, og det er også forskjell mellom kjønnene. Ungdommene viser seg å sette pris på det attraktive og det vakre i miljøet, roen og mulighetene for aktivitet. De grønne områdene blir ofte assosiert med sosialt samvær og aktiviteter.

Les forskningsartikkelen her: Teenage experiences of public green spaces in suburban Helsinki

Del denne artikkelen