Undersøkelser om snøskuter

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Det er gjort en rekke nasjonale meningsmålinger med tema motorferdsel og snøskuterkjøring mellom 2009-2015. Norsk Friluftsliv har laget en oversikt med hvilke spørsmål som er stilt, hovedfunn i den enkelte undersøkelse, samt noen betraktninger rundt spørsmålene.

Oversikten tar utgangspunkt i syv nasjonale meningsmålinger som er gjennomført i perioden 2009-2015. Undersøkelsene er gjennomført av fire leverandører; Ipsos MMI, Synovate, TNS Gallup og Sentio Research Group.

Måler holdninger til snøskuter

De fleste av undersøkelsene måler holdningene til motorisert ferdsel eller opprettelse av snøskuterløyper. Undersøkelsene stiller stort sett kun ett eller to spørsmål/påstander, og er gjennomført kun en gang. Unntaket er Natur- og miljøbarometeret som har vært gjennomført 11 ganger, siste i 2012 og 2014.

Av de syv undersøkelsene viser seks at det er motstand mot å åpne for en mer liberal snøskuterpolitikk. Det eneste unntaket er meningsmålingen bestilt av Snøscooterimportørenes Forening og Snøscooterklubbenes Fellesråd i 2015 som viste at 43 prosent var for og 32 prosent mot, mens 25 prosent ikke hadde noen mening.

Sterk motstand

Med unntak av nevnte meningsmåling viser undersøkelsene at motstanden står sterkt, enten man spør folk om de ønsker mer motorferdsel i naturen, om det bør bli lettere å få tillatelse til å kjøre snøskuter, om det bør bli lov med fornøyelseskjøring eller man spør konkret om folk ønsker at det skal etableres løyper for fornøyelseskjøring. Det viser undersøkelser fra Miljødirektoratet, Nationen og Norsk Friluftsliv fra de siste 6 årene. Nei-prosenten i hovedfunnene på spørsmål relatert til snøskuter varierer mellom 54 og 68 prosent, avhengig av hvordan spørsmålet stilles. På spørsmål relatert til motorferdsel i utmark er nei-prosenten 77 prosent.

 

Du finner oversikten over alle undersøkelsene fra 2009-2015 her

 

Del denne artikkelen