Ulike kulturer – ulike landskapspreferanser

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En nederlandsk studie fra 2009 har undersøkt hvorvidt innvandrere fra islamske land og innfødte nederlendere har ulike oppfatninger av naturen og om de har ulike landskapspreferanser. Resultatene fra studien er basert på 618 informanter og deres svar via et spørreskjema. Studien legger vekt på oppfatninger om naturen og kulturelle forskjeller i meningen som er knyttet… Read more »

En nederlandsk studie fra 2009 har undersøkt hvorvidt innvandrere fra islamske land og innfødte nederlendere har ulike oppfatninger av naturen og om de har ulike landskapspreferanser. Resultatene fra studien er basert på 618 informanter og deres svar via et spørreskjema. Studien legger vekt på oppfatninger om naturen og kulturelle forskjeller i meningen som er knyttet til naturen. 3 bilder av naturen er beskrevet; den ville naturen, den funksjonelle naturen og den inkluderende naturen (forholdet mellom mennesker og naturen).

Resultatene viser at innfødte nederlendere er sterke støttespillere av den ville naturen, men innvandrere er generelt mer tiltrukket av det funksjonelle bildet av naturen. Studien indikerer at mange innvandrere har en større tiltrekking til urbane landskaper, og lavere tiltrekning til den ville naturen.

Studien konkluderer med at ulike landskapspreferanser er viktige punkter å ta med seg når man planlegger naturområder. En inkluderende naturpolitikk bør ikke kun promotere vill natur, men også tilrettelagte grønne områder.

Les mer om studien her: No wilderness for immigrants: cultural differences in images of nature and landscape preferences

Del denne artikkelen