Uforsvarlig lovendring

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Sp sørget i dag for at regjeringen får flertall for at kommunene kan etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter.

-Det er både uforsvarlig og uforståelig at det nå innføres motorsport i norsk natur. Dette er en svart dag for alle oss som er glad i friluftsliv og stille natur, sier Siri Meland, friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv.

Stortingets Energi- og miljøkomite innstilte i dag på å åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter i naturen. Stortinget fatter endelig vedtak i saken torsdag 7. mai. Resultatet blir en kraftig økning i snøskutertrafikken, på bekostning av natur og friluftsliv, med mer motorstøy og forstyrrelser i vinterfjellet.

-Samtidig som regjeringen arrangerer Friluftslivets år 2015 og oppfordrer flere til å bruke naturen,  åpner de for støy og eksos som vil gjøre det mindre attraktivt å ferdes på ski i norske fjell, sier Dag Kaas, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Kunnskapsgrunnlaget for lovforslaget er mangelfullt og dårlig utredet. Lovforslaget åpner for en irreversibel endring i bruken av norsk natur på tross av tunge faglige advarsler både fra forskere, Politiet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, leger og jurister, i tillegg til natur- og friluftsorganisasjonene. Flertallet av det norske folk mener også at snøscooterkjøring bør begrenses til nytte- og næringskjøring.

Dette er en sak der Stortinget har lyttet mer til næringen, i dette tilfellet de som importerer og selger snøscootere, enn til allmenhetens interesser. Snøscooterforkjemperne har argumentert sterkt for at løyper vil gi færre ulykker og mindre ulovlig kjøring. Vi undrer oss over at politikerne lytter mer til snøscooterimportørene enn til både politiet og forskning som sier det motsatte, sier Meland.

 

Last ned pressemelding fra DNT, Norsk Friluftsliv og Naturvernforbundet

Del denne artikkelen