Tverga + Norsk Friluftsliv = sant!

Publisert
Foto: Paulina Cervenka

Sammen skaper vi aktive liv: løsningen er et samarbeid med oss og mer ressurser!

Stillesitting og inaktivitet er en av de aller største helseutfordringene vi står overfor. Det koster enorme milliardbeløp hvert år, og har økt i korona-perioden for mange grupper. Det var derfor store forventninger knyttet til regjeringens nye handlingsplan «Sammen om aktive liv» som ble lansert torsdag 4 juni.

Planen gir et godt kunnskapsgrunnlag og beskriver hvordan myndighetene skal bli flinkere til å samarbeide med seg selv. Dette er viktig, men vi og andre frivillige lag og foreninger rundt om i landet vil gjerne bli inkludert og være en større del av denne planen. Myndighetene vil aldri klare disse tiltakene og målene uten oss!

-Frivilligheten, idrett og friluftsliv vil spille en helt sentral rolle i å nå målet om mer fysisk aktivitet, mener Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv

Et mål med handlingsplanen er at hver og en av oss skal være i aktivitet i seks minutter mer om dagen, innen 2025, og ni minutter mer innen 2029. For den enkelte er dette få skritt. Men å løfte aktivitetsnivået i befolkningen som gruppe krever betydelige investeringer, og et tettere samarbeid med frivilligheten, arbeidslivet og andre samfunnsaktører.

-Vi inviterer myndighetene til videre dialog. Dette for å sikre at planen ikke ender i en arkivskuff, kommenterer Lisa Mari Watson, daglig leder i Tverga.

Tverga og Norsk Friluftsliv jobber allerede med flere av tiltakene i planen og vi mener at et tettere samarbeid med myndighetene fremover vil gjøre arbeidet med å redusere inaktivitet i landet mye enklere.

Tar nærmiljøet på alvor

Sammen for aktive liv er først og fremst en plan rettet mot stat og kommune. Regjeringen er tydelig på at for å få bukt med inaktiviteten vi står overfor i dag, trengs et mer aktivitetsvennlig samfunn. Her er tilrettelegging i nærmiljøet for gange, sykling og lavterskel aktivitet en viktig nøkkel.

– Denne planen tar nærmiljø på alvor. Det er bra, for det er nettopp der vi tilbringer store deler av livene våre, sier Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv og Tverga håper planen følges opp i budsjettet for 2021 og bidrar til å sikre flere tilgang til grønne lunger der de bor og oppholder seg i hverdagen. Det er slike områder som gir folk lyst til å komme seg ut, enten det er fra sofaen eller kontorstolen.

– Våre 18 medlemsorganisasjoner og andre frivillige miljøer og organisasjoner skaper hverdagsaktivitet for tusenvis av mennesker over hele landet. Et løft for lavterskel-aktivitet som friluftsliv og aktivitetsarenaer for egenorganisert aktivitet vil være en genial investering, fordi man skaper masse aktivitet i nærheten av der folk bor og til en lav kostnad.

– Friluftsliv og egenorganisert aktivitet har hatt en stor vekst, og stadig flere ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv. Det er derfor mye som tyder på at mangfold i anlegg, aktiviteter og tidspunkter for å kunne være aktiv på egne premisser, er noe som tvinger seg frem, sier Watson.

Tverga og Norsk Friluftsliv mener at dersom myndighetene skal senke inaktiviteten må det være konkrete tiltak som også inkluderer frivilligheten. Når vi vet at friluftsliv er det flest ønsker å drive med og det er stadig flere som ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv, så er det også viktig gjennom slike planer å spille på lag med organisasjonene som nettopp er ekspertene på å få folk ut, sier Heimdal

– Vi håper å bli mer inkludert og prioritert i dette viktige folkehelsearbeidet framover, vi har mye kunnskap og erfaringer og vet hva som vil funke i å løfte aktivitetsnivået til befolkningen, avslutter Watson.

Her er 9 tiltak Norsk Friluftsliv og Tverga kan hjelpe myndighetene med:

1. Bistå i etableringen av lokale aktivitetsråd som vil ivareta aktivitetsbehovene til en større del av lokalbefolkningen

2. Utvikle og formidle kunnskap om hva som får flere i aktivitet

3. Bistå med råd og veiledning i utviklingen av anlegg for egenorganisert aktivitet, som nærmiljøanlegg og turveier.

4. Bistå med kunnskap og konkrete planer for utvikling av gode utearealer for barn og unge, spesielt i skolegården

5. Mobilisere et nettverk av lokale frivillige som brenner for aktive lokalsamfunn

6. Bistå med inspirasjon, oppgaver og kurs for lærere slik at de blir trygge i å ta i bruk naturen som læringsarena i alle fag.

7. Tilby flere aktiviteter som er åpne for alle i regi av organisasjonene.

8. Bidra med kunnskap og opplæring i å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg.

9. Mobilisere flere innvandrere til varig aktivitet, blant annet ved å etablere friluftsfaddere i byer og tettsteder.

Lisa Mari Watson, daglig leder i Tverga og Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Del denne artikkelen