Turstiers betydning for menneskers opplevelse, tolkning og forståelse av natur

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Forsker Annette Bischoff har skrevet en doktorgrad som blant annet omhandler hvilken betydning tilrettelegging av turstier har for menneskers opplevelse, tolkning og forståelse av natur. Avhandlingens tema er at stier er mer enn rene fysiske konstruksjoner. Stier gir trygghet og fellesskapsfølelse, de gir mulighet for trygg og sikker ferdsel, de viser oss steder og opplevelser… Read more »

Forsker Annette Bischoff har skrevet en doktorgrad som blant annet omhandler hvilken betydning tilrettelegging av turstier har for menneskers opplevelse, tolkning og forståelse av natur. Avhandlingens tema er at stier er mer enn rene fysiske konstruksjoner. Stier gir trygghet og fellesskapsfølelse, de gir mulighet for trygg og sikker ferdsel, de viser oss steder og opplevelser i naturen og de binder sammen fortid og nåtid.

Omtale hentet fra Meld.St.nr.18 (2015-2016): Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet

Les avhandlingen her: Mellom meg og det andre finds det stier: en avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse. 

Del denne artikkelen