Turgåing fortsatt på topp

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

En ny rapport om fysisk aktivitet og stillesitting fra Helsedirektoratet viser at nordmenn har blitt litt mer aktive siden 2008/2009, at nærhet til friluftsområder er viktig for hvor aktive vi er – og at turgåing fortsatt er den vanligste aktiviteten i Norge. Rapporten «Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge –… Read more »

En ny rapport om fysisk aktivitet og stillesitting fra Helsedirektoratet viser at nordmenn har blitt litt mer aktive siden 2008/2009, at nærhet til friluftsområder er viktig for hvor aktive vi er – og at turgåing fortsatt er den vanligste aktiviteten i Norge.

Rapporten «Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge – Nasjonal kartlegging 2014–15 inneholder unike norske data hvor fysisk aktivitet og sedat tid på rundt 5 000 voksne og eldre er registrert med aktivitetsmåler og spørreskjema. «Sedat tid» kan forstås som stillesittende eller rolig tid i våken tilstand.

Forside Rapport HelsedirektoratetLitt mer aktive – men en lang vei igjen
Rapporten viser at vi sitter like mye som ved forrige kartlegging(2008/2009). Men rapporten viser blant annet en positiv trend i total aktivitet og andelen som oppfyller anbefalingene sammenlignet med forrige undersøkelse. Samtidig oppfyller kun 1/3 av de voksne minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet. Det totale aktivitetsnivået i befolkningen er lavt, og drøyt 60 % av dagen brukes i ro.

Vi har altså blitt litt mer aktive siden forrige måling, men en 4 prosents økning på 6 år er ikke mye.   Det er urovekkende og viser at aktivitetsnivået generelt i befolkningen er lavt og at iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelige. Innsatsen må økes betraktelig, og flere samfunnssektorer må jobbe sammen, systematisk og over tid.

Last ned hele rapporten fra Helsedirektoratet her

Del denne artikkelen