Tips til inkludering i friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 21.04.2021

Norsk Friluftsliv i samarbeid med rådgivende gruppe har laget denne listen med noen enkle tips og råd som kan være gode å ha med seg på veien til et mer flerkulturelt friluftsliv.

Friluftsliv kan være en god inngang for personer med innvandrerbakgrunn til inkludering og forståelse av det norske samfunnet, og naturen kan være et unikt virkemiddel til å skape mer kulturelt mangfold i friluftslivet. Det kan gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Samtidig er det viktig å huske på at ikke alle har samme forhold til natur og friluftsliv, derfor har vi i Norsk Friluftsliv i samarbeid med rådgivende gruppe laget denne listen med noen enkle tips og råd som kan være gode å ha med seg på veien.

  1. Brukermedvirkning, dialog og tilrettelegging er avgjørende for å skape meningsfylte aktiviteter og opplevelser i friluftslivet.
  2. Personlig invitasjon, tillit og trygghet er viktig. Ta opp telefonen og ring, ha god oppfølgning. Ta gjerne også et personlig møte for å invitere. Det er lettere å bli med noen man er blitt kjent med, og det er lettere å sende barn på aktiviteter med noen man er trygge på.
  3. Det beste fra begge verdener! Det må være en gjensidighet i alt man gjør og møte hverandre med forståelse. Hvis alle er mer åpne kan vi lære veldig mye av hverandre. Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene.
  4. Den kulturelle bakgrunnen kan være annerledes og for eksempel synet på naturen kan innebære for noen at slik som skog og fjell kan oppfattes som noe farlig eller utrygt.
  5. Skap et høydepunkt. Det sosiale aspektet er viktig for mange, og møteplasser i attraktive grøntområder slik som parker er etterspurt. Derfor er ofte turer i nærområdene foretrukket av mange.
  6. Friluftsliv må læres. Senk terskelen, opplever man mestring vil og tørr man mer. Mange kan oppleve at de ikke klarer å delta på «vanlige» friluftslivsaktiviteter, og kan dermed føle seg fremmed og ikke inkludert.
  7. Kunnskap og gode erfaringer, det at alle får en god opplevelse, er viktig for å føle mestring. Mange kan ha mistet identiteten sin, og dermed selvtilliten.
  8. Viktig at ikke alle organiserte turer blir lagt til helgene, men at det er også muligheter i ukedagene.
  9. Legg til rette for aktiviteter der kostnader eller behov for transport ikke skaper unødige hindringer for deltakelse. Se på muligheten for å tilby gratis aktiviteter så langt det lar seg gjøre.

God tur!

Ønsker du flere tips til hvordan frivillige organisasjoner kan bli bedre på inkludering finner du disse HER

Foto: Digiko/Liv-Runi Antonsen

Del denne artikkelen