Tilstander av «natur-underskudd» og hvordan vi kan overvinne dette

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

National Geographic publiserte i 2013 et intervju med forfatteren Richard Louv om hvordan samfunnet kan overvinne tilstander av «natur-underskudd»; det at mennesker er i mindre kontakt med naturen. Intervjuet legger vekt på at dette ikke er en klinisk gjenkjennbar sykdom, men et uttrykk for tapet av kommunikasjon med andre levende organismer. Det blir argumentert at tilstander av «natur-underskudd» påvirker helsen,… Read more »

National Geographic publiserte i 2013 et intervju med forfatteren Richard Louv om hvordan samfunnet kan overvinne tilstander av «natur-underskudd»; det at mennesker er i mindre kontakt med naturen. Intervjuet legger vekt på at dette ikke er en klinisk gjenkjennbar sykdom, men et uttrykk for tapet av kommunikasjon med andre levende organismer. Det blir argumentert at tilstander av «natur-underskudd» påvirker helsen, velværet og mange andre menneskelige forhold, inkludert evnen til å føle seg levende.

Louv beskriver at årsakene til den reduserte kontakten med naturen er tap av åpne arealer, travle kalendere, vektlegging på sportsaktiviteter, konkurranse fra elektronisk media, samt en «fryktkultur», der han legger vekt på at folk er redde for å besøke naturomgivelser.

Ettersom flere mennesker nå bor i byer enn på landet, sier han videre at designen av parker, nabolag, bakgårder og bygninger er viktig for å inkorporere naturen der folk bor, jobber og leker. Naturen blir fremstilt som en god motgift mot depresjon, ADHD, overvekt blant barn, og «inaktivitets-epidemien». Og som en motgift, må vi finne ut måter som øker bruk av naturen selv om teknologien utvikles, og dette må være et bevisst valg.

Les intervjuet her: Connecting With Nature Boosts Creativity and Health

Del denne artikkelen