jenter på tur med hund
jenter på tur med hund

Tilskudd fra Miljødirektoratet 2021 (aktivitetsmidler)

Publisert

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist er satt til 10. januar 2021 (intern frist) for tilskudd for 2021, og søknaden skal leveres via Norsk Friluftsliv til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Informasjon om dette er sendt ut til alle medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv i egen e-post, se vedlegg nedenfor.

Rapporteringsfrist for tildelte midler 2020 er 1. februar 2021 som tidligere, og skal leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Rapport for tildelte midler for 2019 overført til 2020 skal også leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Fristen er også her 1. februar 2021.

Rundskrivet fra KLD, T-1/20 Tilskotsordningar for 2021, finnes: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2021/id2783245/

Del denne artikkelen