jenter på tur med hund
jenter på tur med hund

Tilskudd fra Miljødirektoratet 2020 (aktivitetsmidler)

Publisert – Sist oppdatert 27.03.2020

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist satt til 10. januar 2020 (intern frist) for tilskudd for 2020, og søknaden skal leveres via Norsk Friluftsliv til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Informasjon om dette er sendt ut til alle medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv i egen e-post, se vedlegg nedenfor.

Rapporteringsfrist for tildelte midler 2019 er 1. februar 2020 som tidligere, og skal leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Rapport for tildelte midler for 2018 overført til 2019 skal også leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Fristen er også her 1. februar 2020.

Brev til organisasjonene med invitasjon til å søke midler fra Miljødirektoratet 2020.

Det nye rundskrivet fra KLD, T-1/18 Tilskotsordningar for 2019, finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2019/id2617955/#friluftsliv

Rundskrivet for 2020 ligger på samme sted når det kommer.

Del denne artikkelen