Turskilt med mennesker på sti i bakgrunnen.
Turskilt med mennesker på sti i bakgrunnen.

Tilrettelegging av nærnatur for friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 11.04.2024
Foto: Synne Kvam

Innspill fra deltakere i gruppearbeid under kick-off for planlegging av Friluftslivets år.

Hovedpunkter

 • Informasjon om nærnatur må være god og tilgjengelig både på nett og i naturen.
 • Oppgrader eksisterende anlegg.
 • Bruk eksisterende planer i organisasjonene.
 • Vi trenger gode samarbeid i 2025. Det er ikke alltid lett å få til.
 • Å utnytte hverandres styrker og etablere spleiselag er viktig for å få ting til.

Hva ønsker vi at står igjen etter Friluftslivets år 2025?

Informasjon om tilgjengeliggjøring

 • God og oppdatert informasjon på nett.
 • God og oppdatert informasjon om hvor og hvordan i felt med skilting.
 • Bruk bilder som gjør det enklere å vurdere om noe er egnet og tilgjengelig om du har funksjonsvariasjoner.
 • Få frem hva slags opplevelser og arealer som er tilgjengelig om du er i rullestol etc.
 • Gjøre det tydelig hvordan du kommer deg fra hjem til natur.
 • Skape forståelse forståelse for hvorfor det er viktig å informere godt. Det er et ansvar alle har.
 • Alle har rett til en fritid. Barrierefritid – være bevisst på at alle har et ansvar for å få med alle typer folk. Det dreier seg ikke om å være ute eller på sofaen. Det kan være reelle barrierer som hindrer deltakelse.

Anlegg

 • Fysiske anlegg «der ute» er vedlikeholdt og har en god nok standard slik at det er tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå. Noen steder er det enkle grep som kan øke tilgjengeligheten for mange.
 • Turmål som er slik at de tåler mange brukere. Kartlag med info om det som er tilgjengelig for rullestol ble utviklet i 2015
 • Ta tak i det som finnes, gjøre halvbra anlegg om til gode.

Om kommunene

 • Friluftslivets år i kommunene kan bli veldig bra – eller ingenting. Avhengig av enkeltpersoner og prioritering i kommunene.
 • Å skape begeistring og engasjement i egen kommune er ikke alltid like enkelt.

Samarbeid, forankring og kunnskap

 •  Mange vet mye og friluftsliv, men ikke alle. Vi må få med alle.
 • Friluftsrådene gjør mye på tilrettelegging, mye på aktiviteter. Mange prosjekter har et lenger perspektiv enn ett år, 2025. Ikke så mye vi får til å gjennomføre på ett år.
 • Friluftslivet er veldig fragmentert, gjerne med en ny app hvert år. Ny app hvert nye sted og for hver nye aktivitet. Kan vi samle friluftslivsinformasjon på ett sted slik som på ut.no?
 • Vi trenger mer samarbeid, og mindre konkurranse.
 • Samarbeide. Midler fra flere kilder. Prosjekter med flere eiere, og flere som har engasjement inn. Flere som kan være med å spleise.
 • Viktig med kvalitetssikring.

Andre innspill

 • NJFF var aktive under Friluftslivets år i 2015. De kartla universelle fiskeplasser i Oslo og Akershus. Rekartlagt nå. Laget en liste over hva som er nødvendige tiltak. Koblet til godt tilgjengelige turer.
 • Ha god dialog med dugnadsgjenger som kan gjøre tiltak på stier mm.
 • Tilrettelegg for alle uansett begrensninger.
 • Formidle ferdigheter innen friluftsliv.
 • Ønsker at flere benytter Turorientering. Noen nye aktiviteter kan etableres som forsterker dette enda mer.
 • Ønsker at flere yngre og familier er med.
 • Tur-o på vinteren.
 • Fylkeskommunen har oppmerksomhet på prosjekt friluftslivets ferdselsårer og kobling av flere prosjekter – UU kart, kystleden, pilgrimsleden, fiskeplasser osv. Kobling av flere kart.

Les mer

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv – publikasjon fra Miljødirektoratet (2019)

Friluftslivets år 2025 – alle artikler

Areal- og naturforvaltning

Nyhetsbrev og presentasjon til nedlasting

Vi kommer til å dele oppdateringer om Friluftslivets år gjennom nyhetsbrevet til Norsk Friluftsliv. Nettsiden vil fremover bli oppdatert med mer nyttig informasjon. Etter hvert kommer det også en egen nettside for Friluftslivets år.

Meld deg på nyhetsbrevet til Norsk Friluftsliv

Friluftslivets år 2025 (ppt)

Del denne artikkelen