Temahefter om universell utforming: – Supre inkluderingsverktøy

Publisert

KS har gitt ut to nye hefter med mange gode eksempler på hvordan friluftslivet kan bli mer tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Skal vi senke barrierene for å delta i friluftslivet, må naturen oppleves trygg og tilgjengelig for alle. Her er universell utforming et viktig prinsipp.

– Universell utforming høres kanskje vanskelig og tidkrevende ut, men det er så enkelt som å sørge for at alle kan delta uavhengig av førlighet. Det handler om å senke barrierene for deltakelse, og gjøre områder tilgjengelige for alle, uavhengig av om man bruker rullestoler og rullatorer, og så videre, forteller Tonje Refseth, prosjektleder for mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv

I to nye hefter har kommunesektorens organisasjon (KS) samlet en rekke eksempler på hvordan prinsippene kan tas i bruk i tilrettelegging av friluftsområder.

I heftet Aktiv i nærmiljøet dekkes sentrumsnært friluftsliv og kulturminner, mens heftet Vill natur for alle tar for seg andre typer naturopplevelser.

OPPFORDRER TIL Å TA HEFTENE I BRUK: Prosjektleder Tonje Refseth mener de nye heftene har være nyttige også for friluftslivsorganisasjonene. Foto: Gard Eirik Arneberg

Refseth mener de nye heftene kan være nyttige for alle som jobber for et mer inkluderende og tilgjengelig friluftsliv. Det gjelder også friluftslivsorganisasjonene.

– Disse temaheftene er supre inkluderingsverktøy for alle som er opptatt av friluftsliv, inkludering og ikke minst folkehelse. De formidler nyttig kunnskap for organisasjoner som vil bli mer tilgjengelige for flere.

Målet med de nye heftene er i utgangspunktet å inspirere både kommuner og fylkeskommuner til å finne løsninger som kan bidra til at flest mulig kan være aktive og høste opplevelser i norsk natur, forteller ansvarlig redaktør Christian Hellevang i KS.

Han understreker at heftene er tilgjengelige for alle som er interessert, og at de også finnes i engelsk utgave.

– Målgruppen for KS sine hefter og videoer er kommunalt ansatte og folkevalgte i kommunesektoren, men vi ser i også at mange andre ønsker å bli inspirert av gode løsninger, forteller Hellevang.

Les mer om KS sitt arbeid med universell utforming, og se flere temahefter her.

Del denne artikkelen