Strandsone

Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal. Mange mennesker oppsøker strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser.