Tilrettelagt friluftsliv

Norsk Friluftsliv vil arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle, og bidra til å senke barrierene for deltakelse. Friluftsaktivitet skal være like tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Her ønsker vi å samle relevant informasjon, tips og nyttige lenker på hvordan man kan tilrettelegge friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelse.