Aktivitetsråd

De fleste kommuner har i dag et idrettsråd som arbeider for best mulig forhold for idretten i kommunen. Norsk Friluftsliv ønsker et liknende organ for andre frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv og annen lavterskel-aktivitet.

I 2019 ble Norges aller første aktivitetsråd etablert i Fredrikstad, etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Tverga.