Friluftsloven

Friluftsloven tredde i kraft 1. juli 1957. Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag, og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Allemannsretten er en del av Friluftsloven, som også er loven som definerer hva som er innmark og utmark. 

Her kan du lese alt om hva allemannsretten gir deg lov til, og hvilke plikter som føler: Hva er allemannsretten?

Motorisert ferdsel er i utgangspunktet ikke en del av allemannsretten.

I senere tid har paragraf 14 i Friluftsloven vært svært aktuell, med tanke på hvor høy inngangssum man har tatt på Nordkapp – til et område som er definert som utmark.
Her kan du lese mer om Nordkapp-saken.

Her finner du Loven om friluft (Friluftsloven).