TeachOUT – appen som får elevene ut !

Publisert – Sist oppdatert 19.09.2023

Det er lett å tenke at digitale ferdigheter er en motsetning til å bruke naturen som læringsarena. Her er et verktøy som kombinerer disse to.

TeachOUT er det navnet sier: læring ute.

Vi ble raskt fascinert av denne appen som er en blanding av PokemonGo, Kahoot og usynligO.

TeachOUT er et resultat av Erasmus+ prosjektet ESTEAM. På hjemmesiden deres forteller de litt mer om dette og her finner dere også en video som viser litt om hvordan appen kan brukes i undervisningen.

Hvis man har lastet ned appen TeachOUT som ser slik ut:

og finner en løype i nærheten så er det bare å starte spillet. Du får opp et kart med oversikt over postene. Man kan velge mellom kart eller satellitt. Når du er i nærheten av posten får du opp en tekst på mobilen som viser at du er innenfor riktig område. Det kan være en eller flere challenges på posten. Disse gir poeng når man løser dem.Utfordringer kan være fire typer. Det mest brukte er spørsmål, som kan være av typen multiple-choise eller fritekst. I tillegg kan det legges inn memory spill. Dette må løses innen en bestemt tid for å gi poeng. Andre challenges kan være å ta bilde av noe eller lage en tegning.

Hvis læreren og elevene starter hvert sitt spill, så har man ikke oversikten over hverandre. Hvis lærerne vil vite hvor elevene er og hvordan de har svart på oppgavene så starter læreren ett spill. Da får man oppgitt en kode. Denne man kan invitere andre inn med. Når elevene åpner sin TeacOUT app så går de inn på meny-tegnet oppe til venstre og velger «løs inn invitasjon». Her skriver de koden de har fått av læreren. Det er anbefalt at elevene er i grupper på to eller tre. Navnet på gruppen bør være navnet på disse elevene.  Når alle elvene har logget seg inn så starter læreren spillet.

Kurt M. Klungland har laget noen videoer som viser dette.

Video for hva du gjør på mobil-telefonene inne i appen TeachOUT:
1. Invitere andre inn i TeachOUT https://youtu.be/Fw3UTGHBKWU
2. Ta imot invitasjon fra andre https://youtu.be/5we9y1lCN_I
3. Avslutte spillet og se poengene https://youtu.be/ci_8nAxyJdg

En TeacOUT løype kan lages til et bestemt sted der spørsmålene går på det man ser på posten. Da kan svarene finnes ved å lese på skilter eller bygninger som står der eller man må kjenne til navn på trær eller planter man finner der. Slike løyper kan det være aktuelt å lage til museumsområder, historiske plasser eller i byområder.

Andre løyper kan lages for å gi elevene en luftepause, mens de lærer noe faglig. Disse kan for eksempel lages om tverrfaglige emner som Allemannsretten, FNs bærekraft-mål eller mangfold i naturen med rød- og fremmedart- listene. Det kan hende at man velger å sette ut en ukesprøve med spørsmål fra det man har lært i løpet av uken, eller det kan lages innen de enkelte fagene – kun matematikk stykker, engelske gloser..

Det ligger også denne steg for steg opplæring på nettsiden. For de som er vant med å lage oppgaver på nett, så skal dette være mulig å få til selv. Det eneste man trenger er et brukernavn og passord. Dette kan dere få ved å henvende dere til Pål Thjømøe – paal@magmageopark.com.

Dette er et fint verktøy i uteundervisningen og kan også fungere for elevene som hjemmelekse eller hjemmeundervisning,

Friluftsliv i skolen anbefaler dere å prøve dette.

Lykke til!

Del denne artikkelen