Takk for samarbeidet!

Publisert

I forbindelse med FRIFO styrets møte i Son 5-6 oktober benyttet styret anledning til å takke miljøvernminister Bård Vegard Solhjell for samarbeidet. FRIFOs styreleder Dag Kaas overrakte blomster, og den avtroppende ministeren ønsket FRIFO lykke til med det videre arbeidet for friluftslivet.   FRIFO styret og ansatte var på kaffebesøk hos Solhjell, og takket for… Read more »

I forbindelse med FRIFO styrets møte i Son 5-6 oktober benyttet styret anledning til å takke miljøvernminister Bård Vegard Solhjell for samarbeidet. FRIFOs styreleder Dag Kaas overrakte blomster, og den avtroppende ministeren ønsket FRIFO lykke til med det videre arbeidet for friluftslivet.

 

FRIFO styret og ansatte var på kaffebesøk hos Solhjell, og takket for mange viktige milepæler for friluftslivet som var rundet de siste årene. Markaloven, Naturmangfoldloven, oppdatering av friluftsloven, statlig friluftsstrategi, vern av friluftsområder i marka, beslutning og friluftslivets år og mye annet har kommet fra Miljøverndepartementet de senere år. I tillegg har regjeringen også i folkehelsemeldingen og idrettsmeldingen løftet fram friluftslivets betydning.

 

Solhjell takket så mye for blomster, men understrekte også særlig tidligere statssekretær Heidi Sørensens innsats for natur og friluftsliv. Uten henne hadde neppe naturmangfoldloven sett dagens lys.

 

Bård Vegard Solhjell tiltrådte som mijøvernminister 23. mars 2012, og etterfulgte Erik Solheim. Solhjell vil fra høsten være stortingsrepresentant for SV Akershus.

Del denne artikkelen