Svartisen blir isbiter i de rikes glass

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

NRK.no melder at selskapet Svaice skal hente ut is fra Svartisen i Meløy, for å selge eksklusive isbiter til rike kunder eller «high-end» målgruppen, gourmet og Michelin-restauranter over hele verden, samt cruise- og underholdningsbransjen. Isen skal hentes ut med flere tusen helikopterturer i løpet av sommersesongen. Denne lite bærekraftige ideen vil også bidra til svekkelse… Read more »

NRK.no melder at selskapet Svaice skal hente ut is fra Svartisen i Meløy, for å selge eksklusive isbiter til rike kunder eller «high-end» målgruppen, gourmet og Michelin-restauranter over hele verden, samt cruise- og underholdningsbransjen. Isen skal hentes ut med flere tusen helikopterturer i løpet av sommersesongen. Denne lite bærekraftige ideen vil også bidra til svekkelse av friluftsliv og at Svartisen og andre breer smelter enda raskere, hevder Norsk Friluftsliv.

Meløy kommune jakter på nye arbeidsplasser, og har støttet et forprosjekt med 380 000 kroner. I tillegg har Statskog og Nordland fylkeskommune bidratt med tilskudd på 250 000 kroner. Vi har stor forståelse for behov for arbeidsplasser. Men få prosjekter illustrerer så tydelig galskapen i vår forbrukskultur, hvor jakt på kortsiktig gevinst bryter radikalt med alt vi vet om klima- og miljøutfordringer. At isen skal tas ut i et friluftslivsområde rett i nærheten av en nasjonalpark legger til rette for at Svaice og Meløy kommune vil skli på isen rett inn i internasjonale miljøorganisasjoners «Shame on you» – lister.

Etter vår oppfatning vil industrielt uttak av is i dette området medføre både naturinngrep og en begrensning for allemannsretten og friluftslivet lokalt der isen skal hentes ut. Det er uvesentlig om det blir 2000 eller 6000 helikopterturer ved full drift. Transporten med helikopter vil skape kraftig støy for de som ferdes og bor i området, og vil i tillegg være luftforurensende.

Søknaden fra bedriften med prosjektplan viser også at denne aktiviteten medfører bruk av annet motorisert og tungt utstyr, som snøscooter, ATV, gravemaskin, kran med mer, i et geografisk område av Meløy kommune som i arealdelen av kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift. I tillegg er breen i det omsøkte området registrert som et svært viktig (verdi «A» som er det høyeste) friluftsområde i friluftskartleggingen av Nordland. Tiltaket vil ødelegge for friluftslivet og forringe verdier av både nasjonal og internasjonal interesse. I følge Miljødirektoratet er Saltfjellet – Svartisen Norges mest variasjonsrike nasjonalpark og inneholder attraktive villmarksområder for friluftslivet. Svartisen er også Nord-Skandinavias største isbre, hvor kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. Aktiviteten med å hente ut isbiter vil ødelegge enda en mulighet til å oppholde seg i stille og urørt natur og forringe klimaet og biomangfoldet enda mer.

Det er tvilsomt om kommunen hadde rett til å gi dispensasjon til dette vedtaket i første omgang, fordi motorferdsel i utmark er forbudt, og at det må foreligge «særlige grunner» til å gi dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark. Det snakkes om at dette er en næring som kan gi titalls nye arbeidsplasser. Problemet er at dette er innenfor en virksomhet som aldri kan bli bærekraftig, hverken økonomisk, økologisk eller sosialt, og kan ikke være en slik «særlig grunn». Verden for øvrig jobber intenst med å omstille eller nedlegge miljøfiendtlig virksomhet, og skape nye bærekraftige arbeidsplasser. Det er til dette Meløy kommune burde fått hjelp av fylkeskommunen.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Kanskje kan et slikt prosjekt skape noen nye arbeidsplasser, men hva vil skje med arbeidsplassene i reiselivsnæringen? Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 framhever at det primært er natur og naturopplevelser som trekker folk til Nordland. Vil folk fortsatt ha lyst til å bo i nærheten eller utøve friluftsliv i området?

Arne Nygaard, professor i markedsføring ved Markedshøyskolen, sier at forutsetningene for at dette skal lykkes er at de får med seg miljøbevegelsen. Det er svært lite sannsynlig. Blant andre har Nina Jensen i WWF uttalt at: «For meg er dette et eksempel på verdens komplette galskap». Det er en god beskrivelse. Uansett hvordan man tenker kreativt om ulike måter å hente ut denne isen på, vil det aldri kunne bli bærekraftig. Prosjektet er et eksempel på feil bruk av ressurser, både humant, finansielt og er naturstridig.

Spørsmålet om hvilket problem dette produktet og bedriften skal løse for menneskeheten er i beste fall et filosofisk spørsmål. Uansett vil konklusjonen være at det ikke løser problemer, men tvert imot skaper problemer. La oss håpe at Meløy kommune tar til fornuft og stanser dette prosjektet. Norsk Friluftsliv mener denne ballen bør legges død umiddelbart.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Se innlegget på NRK Ytring

Les mer om isbitprosjektet på Svartisen

(illustrasjonsbilde: Thinkstock)

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Del denne artikkelen