Stressreduserende effekter av naturopplevelser

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Karin Lauman har i sin doktoravhandling fra 2004 forsket på restituerende effekter av naturopplevelser. Avhandlingen fokuserer på kognitive, emosjonelle og fysiologiske effekter av eksponering for naturomgivelser. Forsøkspersonene i studiet så videoer av naturmiljø og bymiljø, gikk tur i naturmiljø og bymiljø, samt gjennomførte mentalt krevende oppgaver. Oppsummert dokumenterte avhandlingen at eksponering for naturmiljø resulterer i… Read more »

Karin Lauman har i sin doktoravhandling fra 2004 forsket på restituerende effekter av naturopplevelser. Avhandlingen fokuserer på kognitive, emosjonelle og fysiologiske effekter av eksponering for naturomgivelser. Forsøkspersonene i studiet så videoer av naturmiljø og bymiljø, gikk tur i naturmiljø og bymiljø, samt gjennomførte mentalt krevende oppgaver. Oppsummert dokumenterte avhandlingen at eksponering for naturmiljø resulterer i noen grad i bedret oppmerksomhet, bedret prestasjoner på mentalt krevende oppgaver, mer positive følelser og lavere fysiologisk aktivering. Dette tyder på at eksponering for naturmiljø har en rekke stressreduserende effekter.

Les mer om doktoravhandlingen her: Restorative and Stress-reducing Effects of Natural Environments: Experiential, Behavioural and Cardiovascular Indices

Del denne artikkelen