Støtter endring i markaloven

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

Norsk Friluftsliv støtter Klima- og miljødepartementets forslag til endring i markaloven. – Vi mener dette er en viktig anerkjennelse av friluftsliv og naturopplevelse som viktige samfunnsverdier, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring et forslag om at erstatningsregelen i markaloven § 11 blir lik den erstatningsregelen som er i naturmangfoldloven § 50. Det gjør at det vil bli betydelig enklere for grunneier å få erstatning for innskrenkninger i råderetten som følge av vernet til friluftslivsformål etter markaloven.

Norsk Friluftsliv støtter dette forslaget til endring i markaloven. –Endringen i markaloven vil gjøre det lettere å forene verneinteresser med bruksinteresser, slik at friluftslivet ikke trenger å begrenses uten grunn.

Hvis erstatningsreglene i markaloven og naturmangfoldloven blir like, er det viktig å være bevisst hvilke områder som blir vernet etter hvilket lovverk. Er det hensynet til friluftslivet og opplevelsesverdiene som er motivet, så er det markaloven som må bli brukt, mens hvis det er hensynet til naturmangfoldet er det naturmangfoldloven som må bli brukt.

Les hele høringsuttalelsen fra Norsk Friluftsliv

Mer om saken i media: http://www.osloby.no/nyheter/Idretten-truer-med-rettssak-mot-Marka-vern-7799416.html

 

Del denne artikkelen